More

  Najviše korupcije u zdravstvu i policiji

  Grupa mladih okupljena u projektu Virus Korupcija radila je istraživanje o korupciji. Percepcija građana kada je u pitanju korupcija jeste da je ima u svim segmentima društva. Ipak neke oblasti bile su posebno interesantne.

  Najčešće okolnosti u kojima je dolazilo do koruptivnih radnji je samoinicijativno davanje mita od strane građana kako bi im se izvršila neka usluga, odnosno kako bi se izbjegli problemi sa nadležnima (74% u slučaju direktnog, odnosno 72% u slučaju indirektnog iskustva).

  Prosječna vrijednost datog mita iznosi približno 150,00 KM. Nema većih promjena kada je riječ o tome koje profesije građani percipiraju kao najpodložnije koruptivnim radnjama – prva dva mjesta, rezervisana su za ljekare 44%, te policajce 21%.

  Službenici državne administracije nalaze se na trećem mjestu, dok sada na četvrto mjesto izbijaju carinici. Najveći procenat građana (28%) ne bi prijavio korupciju jer vjeruje da to ništa ne bi promijenilo. Drugi najčešći razlog za neprijavljivanje korupcije je stav da je vrlo teško dokazati da je neko tražio mito, što smatra 21% građana.

  Kao faktor koji ometa suzbijanje korupcije građani najčešće navode rasprostranjenu korupciju u organima za sprovođenje zakona (39%), dok se na drugom (33%) i trećem mjestu (31%) nalazi uobičajena praksa da se problemi rješavaju mimo zakona odnosno neadekvatna kontrola državnih službi.

  Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

  Čitano

  Povezani članci