Srijeda, 20/10/2021

Gradonačelnik potpisao Memorandum o saradnji u borbi protiv korupcije s Ambasadom SAD-a

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Esed Kadrić i direktor Ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona (INL) Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Stephen Glaser potpisali su danas u zgradi Vijećnice Memorandum o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije između Ambasade SAD-a i Vlade Brčko distrikta BiH.
video

Dr. Mitko #13 (za kraj): Savjeti za uspješan život!

Posljednja epizoda serijala skečeva "Dr. Mitko" pod nazivom "Savjeti za uspješan život!", u okviru projekta "Virus Korupcija".

Zviždači: Manjkavost Zakona o njihovoj zaštiti

Zakon obuhvata samo zaposlene na državnom nivou, a ne i one koji rade na nivoima entiteta, kantona, u Brčko distriktu, kao i privatnom sektoru.

Značaj zviždača: Velika djela, običnih ljudi

Ime dijeli sa slatko-kiselkastim voćem a gorak ukus u ustima onih koji se bave korupcijom nastaje od samog pomena imena Višnja Marilović.

Korupcija u javnim nabavkama: Sukob interesa

Izbjegavanje sukoba interesa predstavlja jedan od načina prevencije korupcije u javnim nabavkama i vraća povjerenje u legitimnost procesa.

Koruptivni odnosi: Važno je zadržati radno mjesto, bez obzira na cijenu

Sigurnost zaposlenja, naspram svih socijalnih odnosa, pa i koruptivnih, u samom procesu rada stavlja se na prvo mjesto.

Rječnik korupcije

Korupcija nije samo podmićivanje, iako se najčešće na podmićivanje pomisli kada se povede razgovor o korupciji.

Korupcija protjeruje mlade iz BiH

Novinarska sekcija projekta "Virus Korupcija" nastavlja sa svojim istraživačkim radom o uticaju korupcije na kvalitet života naših sugrađana.

Najviše korupcije u zdravstvu i policiji

Grupa mladih okupljena u projektu "Virus Korupcija" radila je istraživanje o korupciji.

Korupcija poskupljuje ugovore o javnim nabavkama

Nepropisni dogovori između kandidata/ponuđača, tzv. koluzija (lat. collusio: tajni dogovor, sporazum u nepoštenu svrhu) jedan su od češćih oblika korupcije kada je riječ o javnim nabavkama.