NiP Brčko iznio nove informacije u vezi nabavke kiseonika

Foto: Press konferencija NiP-a / Ustupljeno Otisku (Arhiva)

Članovi političke organizacije Narod i Pravda Brčko distrikta BiH danas su održali press konferenciju na kojoj su iznijeli niz novih informacija vezanih za nabavku kiseonika. S obzirom da JZU Brčko distrikta BIH nije reagovala na zahtjeve koje je prije nekoliko dana uputila ova politička organizacija, odlučili su da pomoć potraže u Agenciji za borbu protiv korupcije, Transparency International. Iz ove agencije dostavljene  su informacije o neregistrovanim dobavljačima medicinskih lijekova koji prema podacima sa Portala javnih nabavki vrše isporuke kiseonika javnim zdravstvenim ustanovama u BiH.

„Riječ je o pet dobavljača, odnosno ponuđača koji su dobavljali kiseonik za javne zdravstvene ustanove na području Republike Srpske i Federacije BiH. Međutim, prema najnovijim informacijama i u Brčko distriktu BiH je jedan od tih ponuđača dobavljao kiseonik za javnu zdravstvenu ustanovu „Zdravstveni centar Brčko”, istakao je politički sekretar Naroda i Pravde Brčko distrikta BiH, Rasim Smajlović.

Prema podacima sa Portala javnih nabavki ugovorne strane  su 21.01.2021. godine zaključile okvirni sporazum u vrijednosti od 132.000,00 KM bez PDV-a u trajanju od četiri godine za nabavku kiseonika u velikim i malim bocama, te su 02.04.2021.godine zaključili još jedan okvirni sporazum u vrijednosti od 184.000,00 KM bez PDV-a takođe u trajanju od četiri godine za nabavku tečnog kiseonika.

„Nakon naših nastojanja da nam JZU Brčko distrikta BiH odgovori o kakvom kiseoniku se radi oni dakle ponovo zaključuju ugovor o nabavci  kiseonika od nekog dobavljača koji uopšte nema dozvolu da prometuje i proizvodi medicinski kiseonik”, naglašava Smajlović.

Navode da svakodnevno dobijaju određene prijetnje zbog  istrage o kiseoniku koji se koristi na području Distrikta, ali da ipak od ove borbe neće odustati.

„Želim poručiti svima koji nam prijete da se jedino dragog Boga bojimo i da stojimo u službi građana Distrikta, te da ćemo i u ovim ali i narednim aktivnostima sigurno istrajati do kraja jer ipak je riječ o životu građana ove lokalne zajednice”, poručio je zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH, Damir Bulčević.

Dodaju da nadležni Distrikta dovoljno ne rade po pitanju nabavke kvalitetnog kiseonika za građane ove lokalne zajednice, te da o tome govori i činjenica da firma „Kras” iz Laktaša i dalje nastavlja da snadbijeva Brčko distrikt BiH kiseonikom iako nema dozvolu za isporuku istog.

 Autorica: Suada Malkanović 

--