Loš položaj mladih u Brčko distriktu, čekaju se promjene

Brčko (Foto: Arhiva)

Mladi u Brčko distriktu najviše su nezadovoljni otežavajućim okolnostima po pitanju adekvatnog zaposlenja, koje se ogledaju kroz način zapošljavanja u javnom sektoru, te nedovoljno razvijen realni sektor. Uz nedostatak brojnih sadržaja koji fale mladima u ovoj lokalnoj zajednici, stvorila se veoma negativna atmosfera koja ih tjera iz države u potrazi za boljim životom.

Učenik četvrtog razreda brčanske Gimnazije i aktivista za poboljšanje statusa mladih Adnan Karamujić smatra da se ova kategorija stanovništva u Distriktu najviše suočava sa etničkom i političkom diskriminacijom pri zapošljavanju. Većina mladih ne vjeruje institucijama, jer stručnost nije glavni kriterij za dobijanje posla, pa je to jedan od glavnih razloga zašto u velikoj mjeri napuštaju svoj grad.

“Vi imate slučajeve u Brčko distriktu, tačno znate da su se političke stranke na vlasti dogovorile koja javna preduzeća drže. Na osnovu toga vidite koje preduzeće ima jasno definisanu etničku strukturu”, navodi Karamujić.

Donošenjem Zakona o mladima, koji se dugo čekao u Distriktu, formirano je Vijeće mladih, koje predstavlja krovnu organizaciju omladinskih udruženja. Ovo tijelo predvodi aktivnosti na izradi strategije koja bi mladima trebala donijeti bolju budućnost.

“Očekujemo ove godine posljednji sastanak radne grupe za izradu strategije i vjerujemo da će ona biti gotova… Ona je prolongirana, samo njeno objavljivanje zbog pandemije”, izjavio je Harun Šabanović, član UO Vijeća mladih, PRONI.

Omladinske organizacije i aktivisti u ovoj lokalnoj zajednici nisu jedinstveni po pitanju rada na kreiranju politika za mlade. Neka udruženja i pojedinci se ne slažu sa radom Vijeća mladih, kao srednjoškolac sa početka naše priče, a neki nisu ni upoznati sa njihovim aktivnostima.

“Bavim se 28 godina, radim sa mladima i ne znam da se radi ta strategija… Nemamo omladinsku politiku, nemamo neki dokument koji definiše šta je ono što je potrebno mladima”, kazao je Damir Radenković, direktor Omladinskog centra Vermont.

Vlada Brčko distrikta pruža stručnu i finansijsku pomoć mladima, ali to nije dovoljno za uspostavljanje povjerenja u proces zapošljavanja, odnosno konkursne procedure. Najavljuje se donošenje novog zakona o državnoj službi.

“Mislim da će novi zakon na neki način omogućiti da se to povjerenje vrati. Trenutno se čekaju komentari evropskih organizacija na nacrt zakona, koje treba da daju mišljenje na tekst”, rekao je Nedim Hamzabegović, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

OFF: Sve navedene promjene trebale bi dovesti do boljeg statusa mladih u Distriktu, ali ranija iskustva tjeraju na oprez i čekanje konkretnih rezultata, za šta je potrebno i aktivnije uključivanje mladih u sve procese koji ih se direktno tiču.

Novinar: Adis Mujdanović
--