Zviždači: Manjkavost Zakona o njihovoj zaštiti

Foto-ilustracija: RM/analiziraj.ba

Na globalnoj rang listi o percepciji korupcije Bosna i Hercegovina zauzima 101. poziciju, što predstavlja pad za 11 mjesta u odnosu na prošlu godinu, time je zauzela neslavnu prvu poziciju u regionu.

Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine stupio je na snagu 2014. godine. Svrha ovog zakona je da podstiče prijavu korupcije na svim nivoima vlasti, kako bi se broj koruptivnih radnji smanjio, a povećala učinkovitost rada državnih organa.

Kada državni službenik primijeti korupciju unutar institucija, to može da prijavi pravosudnim organima ili svom rukovodiocu, a Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju je taj koji ih treba štititi od diskriminicije ili eventualnog progona na radnom mjestu.

Ali, kako to već biva u Bosni i Hercegovini, Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije u institucijama Bosne i Hercegovine je manjkav i ne pruža odgovarajuću zaštitu licima koja se odluče da prijave sporne slučajeve. Zakon obuhvata samo zaposlene na državnom nivou, a ne i one koji rade na nivoima entiteta, kantona, u Brčko distriktu, kao i privatnom sektoru.

Pokretanje disciplinskog postupka protiv osobe koja ima status uzbunjivača je suprotno Zakonu o zaštiti uzbunjivača. Niži nivoi vlasti a tako i privatni sektor je apsolutno nezaštićen ovim zakonom, jer ne mogu da dobiju statut zaštićenog zviždača, i zbog toga su oni podvrgnuti pritisku od strane nadređenih, svakodnevno strahujući od odmazde. Upravo zbog toga se mnogi državni službenici ne odlučuju da prijave korupciju, jer strahuju da će se protih njih voditi disciplinski postupak ili da će se primjeniti neki drugi vid sankcije.

Pored ove ima i drugih manjkavosti, tako je jedna od njih status zaštićenog svjedoka. Zakon nije predvidio kako i pod kojim okolnostima osobama kojima se odobri status zaštićenog svjedoka isti prestaje.

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

--