More

  Zona rada i industrije McGovern u Brčkom biće jedna od najvećih u regionu: Veza sa planiranom autocestom

  - Advertisement -

  Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH uradio je Regulacioni plan za Industrijsku zonu McGovern koja se prostire na 172 hektara zemljišta i kao takva biće jedna je od najvećih u regionu.

  Kompletna zona smještena je u naselju Brod na zapadnom izlazu iz grada, a predstavlja vrlo atraktivno zemljište.

  “Lokacija izabrana u 10 zona u BiH od apliciranih 130 zona sa područja cijele Bosne i Hercegovine, kao zona s najviše potencijala te se pristupilo izradi studije izvodljivosti navedene poslovne zone, što govori u prilog njenoj atraktivnosti”, kaže za eKapiju Mensura Kadrić, šef Sektora za prostorno planiranje u Zavodu.

  Veza sa planiranom autocestom

  Kroz zonu prolazi regionalni put Brčko-Cerik koji se veže na magistralni put Tuzla-Orašje, a koji bi trebao imati vezu na planiranu autocestu kroz teritoriju Brčkog.

  Istočnim rubom zone prolazi koridor obilaznice oko grada Brčko, a kroz zonu lokalni put koji povezuje naselje Brka i naselja južnog dijela distrikta.

  “Jedna od pogodnosti ovog prostora jeste da sjevernim obodom zone prolazi željeznička pruga, te je u tom smislu, kao i značaju željeznice u transportu roba opredijeljen i saobraćajni koncept zone”, navodi Kadrić.

  Postojeća pruga bi se mogla iskoristiti za transport robe i drugih dobara iz i u poslovnu zonu, te je planiran intermodalni centar za iskrcaj i ukrcaj robe, kako bi transport bio ekonomičniji i efikasniji.

  Zona rada i industrije

  U odnosu na glavne planirane saobraćajnice koncipirane su i podzone, koje se djelimično razlikuju po unutarnjoj organizaciji, ali ne i po namjeni, koja ostaje fleksibilna u smislu poslovanja i potreba samih vlasnika i budućih korisnika.

  “Zona rada i industrije – Baza McGovern predstavlja obuhvat koji će predstavljati sintezu različitih funkcionalnih i organizacionih namjena”, ističe Kadrić.

  U zoni će postojati tzv. Slobodna ekonomska zona, komercijalno-poslovna zona, robno-pretovarni centar; intermodalni terminal, proizvodna zona, zona za potrebe JP Komunalno sa centrom za zaštitu životinja.

  Uzimajući u obzir blizinu grada i prigradskih naselja, nije jedino dozvoljena “prljava” industrija.

  “Samo podzona 2 predstavlja u cjelosti privatno zemljište, dok u ostalim dijelovima postoji značajan dio zemljišta koji je vlasništvo Brčko distrikta”, naglašava Kadrić.

  Cijeli prostor je gotovo neizgrađen, tako da predstavlja povoljan prostor budućih investiranja.

  Slobodna ekonomska zona

  Slobodna ekonomska zona je uspostavljena potpisivanjem memoranduma između Vlade Brčko distrikta i Studen grupacije.

  Pod pojmom ekonomski slobodne zone podrazumijeva se specijalna zona u kojoj se normalne trgovačke barijere ne primjenjuju, kao što su carine na uvoz i izvoz.

  U njima je birokratija minimalizirana, a privredni subjekt koji je smješten u zoni može još dodatno biti oslobođen poreza.

  “Ova zona bi trebala da privlači poslodavca, smanjuje nezaposlenost, jer treba da podstiče osnivanje novih radnih mjesta, privlači direktna strana ulaganja, povećava izvoz, podstiče transfer tehnologija, te stimuliše ekonomiju na području gdje su osnovane”, navode iz Zavoda.

  U Brčko distriktu BiH Prostornim planom postoji definisano više industrijskih zona, u nekima i postoje objekti, ali ovo je prvi Regulacioni plan koji je izrađen za zonu, gdje se planski krenulo u realizaciju.

  U Zavodu kažu da se prilikom izrade plana prvenstveno vodilo računa da se planira prostor koji će ponuditi savremeni pristup gradnji ovih prostora.

  Industrijsko (privredno) selo

  Predviđena 172 hektara treba da postanu industrijsko (privredno) selo koje neće biti samo jedan skup proizvodno skladišnih objekata, nego prostor pristupačan i privlačan kako korisnicima, tako i svim uposlenicima i budućim investitorima, sa svim potrebnim pratećim sadržajima.

  “U tom smislu ogleda se i specifičnost ovog prostora, u kvalitetno planiranoj saobraćajnoj povezanosti i to za različite vrste transporta (drumski, željeznički, blizina luke, gradski prevoz).”

  Dalje, osnovni cilj planiranja ovog prostora jeste da se obezbijedi i omogući održiv i skladan prostorni razvoj, putem jačanja ekonomske i socijalne kohezije, pa tako unutar zone jedan dio planiran je za gradnju stambenih objekata, kao potencijalnog prostora za život budućih radnika, sa vrtićem.

  Zelene površine

  Još jedna od specifičnosti ove zone jeste velika posvećenost zelenim površinama.

  “Zelene površine imaju veliku ulogu u formiranju otvorenih prostora i možda su i najvažniji aspekt formiranja kvalitetnog i ekološki prihvatljivog prostora, u skladu sa savremenim urbanističkim opredjeljenjima”, navode iz Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj u Brčkom.

  U tom smislu zasniva se i koncept ovog plana, gdje je u formiranju saobraćajnica upotreba drvoreda primarna odrednica, te otvorene površine trga, parkovske površine, sa retenzionim sistemima prikupljanja kišnice.

  Regulacioni plan za Industrijsku zonu McGovern biće na javnom uvidu do 4. februara, koji bi dalje, u skladu sa zakonskim procedurama, trebalo da ide u proces usvajanja.

  - Advertisement -spot_imgspot_img

  POSLEDNJE VIJESTI

  - Advertisement -

  POVEZANE VIJESTI

  - Advertisement -spot_img