More

  Zbog čega je institut „zviždača“ koristan?

  U BiH je prema izvješću Transparency International korupcija duboko ukorijenjena. Postavlja se pitanje kako se protiv nje boriti? Jedan od metoda svakako je i putem „zviždača“.

  Ko su „zviždači“?

  „Zviždači“ igraju ključnu ulogu u otkrivanju korupcije ili drugih nezakonitih radnji koje prijete da ugroze nesmetan rast i razvoj određene lokalne zajednice ili kompanije. „Zviždač“ je svaka osoba koja javno upozorava na nezakonite aktivnosti npr. korupciju moćnih pojedinaca. „Zviždači“ nisu „izdajnici“, kako mogu biti okarakterisani, „zviždači“ su hrabri ljudi koji su voljni preduzeti aktivnosti protiv raznih zloupotreba na koje nailaze. Transparency International (TI) definira „zviždanje“ kao otkrivanje informacija od strane zaposlenika organizacije (bivših ili sadašnjih) o nezakonitim, nemoralnim ili protupravnim radnjama svojih poslodavaca, osobama ili organizacijama na koje bi se te radnje mogle odnositi. „Zviždači“ nerijetko mogu da budu otpušteni, da budu stavljeni na crnu listu, uhapšeni, da se nađu na sudu, da im se prijeti, ili čak da budu napadnuti ili ubijeni. Zaštita „zviždača“ od nepravednog postupanja je od krucijelnog značaja u svakoj zajednici. Ona može da ohrabri ljude da prijavljuju nezakonite radnje i da time povećaju mogućnost da nezakonita radnja bude otkrivena i kažnjena. Zaštita „zviždača“ dakle, predstavlja ključno sredstvo kojim se podstiče otvorenost i povjerenje u vladu i kompanije. Prijava nezakonite radnje je dio prava na slobodu izražavanja svakog građana, to se vezuje za principe transparentnosti i integriteta.

  Ukoliko se vodimo preporukom Komiteta ministara Savjeta Evrope iz 2014. godine bitno je da spomenemo sljedeće stavke:

  • „zviždač” je lice koje prijavi ili objavi informaciju o ugrožavanju javnog interesa ili šteti koja može nastati za javni interes u kontekstu njihovog radnog odnosa zasnovanog bilo u javnom, bilo u privatnom sektoru;
  • „prijava ili objelodanjivanje u javnom interesu” predstavlja prijavljivanje ili objavljivanje informacija o činjenju ili nečinjenju koje predstavlja ugrožavanje ili prijetnju javnom interesu;
  • „prijava” podrazumijeva prijavljivanje, bilo interno u okviru organizacije ili preduzeća, ili eksternom organu vlasti;
  • „objelodanjivanje” podrazumijeva objavljivanje informacije u javnosti.

  Bitni kriteriji za „zviždače“

  Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda štiti „zviždače“ kroz aspekt slobode govora (čl. 10.). Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu (2008. godina), po prvi put je dodijeljen status „ziviždača“ i zaštita „zviždaču“. Tada je korišćeno šest kriterijuma stalne sudske prakse (ESLJP, Veliko vijeće, 12. februar 2008. godine, Guja protiv Moldavije). U slučaju Guja protiv Moldavije, sud je po prvi put priznao mogućnost da državni službenik voljno i opravdano povrijedi svoju obavezu lojalnosti. Tom prilikom Sud u Strazburu je uspostavio šest jako značajnih kriterijuma vezanih za „zviždače“:

  1. Koji su bili pravni ljekovi dostupni „zviždaču“?

  2. Da li postoji javni interes za objelodanjivanje konkretne informacije?

  3. Da li su objelodanjene informacije autentične?

  4. Kakvu štetu je objelodnjavanje informacija nanijelo?

  5. Da li je „zviždač“ u dobroj namjeri objelodanio informacije?

  6. Da li su bile neophodne sankcije koje je pretprio „zviždač“?

  Potrebno je naglasiti da su sve spomenute zakonske procedure usmjerene na posticanje prijavljivanja koruptivih ponašanja, a time i na opštu prevenciju njihova činjenja, te da garantuju pravnu zaštitu od štetnih posljedica u slučaju prijavljivanja koruptivnih djela. Takođe, potrebno je uzeti u obzir da je zaštita „zviždača“ prilično novo zakonsko područje i da je većina zakona donesena u zadnjih 20 godina zbog čega se još uvijek traže najbolja rješenja za zaštitu „zviždača“.

  No, bitno je i naglasiti da, dok se čeka kolektivna svijest da se ne treba “počastiti” doktor, platiti radno mjesto ili “potkovati” inspektora ili policajca, virtualni brojač korupcije „Account“-a pokazuje da se svake sekunde u BiH, na razne oblike podmićivanja, izgubi 47 KM – godišnje skoro milijardu i pol KM što govori o u prilog važnoj ulozi „zviždača“ u društvu.

  Ovaj članak  je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

  POSLEDNJE VIJESTI

  - Advertisement -

  POVEZANE VIJESTI