Završeni radovi na sanaciji vodotornja Vatrogasno

  JP „Komunalno Brčko“ – Radna jedinica „Vodovod i kanalizacija“ je u okviru investicionog održavanja, iz vlastitih sredstava, završila sanaciju vodotornja Vatrogasno – jednog od dva vodotornja u gradskom sistemu vodosnabdijevanja, čija je svrha osiguranje pritiska u mreži i zadovoljenje vršne potrošnje.

  Vodotoranj Vatrogasno podignut je u samom centru grada 1958. godine, na armirano betonskim temeljima.

  Zidovi tornja izgrađeni su od cigle, a međuspratovi i rezervoar takođe od armiranog betona.

  Zapremina kružnog, armirano-betonskog, rezervoara iznosi 400 metara kubnih.

  Vodotoranj Vatrogasno, kroz 62 godine eksploatacije, do sada nije doživio nikakvu značajniju građevinsku sanaciju, ali je 90-tih godina u funkcionalnom smislu, od klasičnog rezervoara sa zasebnom ulaznom i izlaznom cijevi, pretvoren u kontrarezervoar, gdje je ulazna cijev isključena, a izlazna cijev dobila ulogu ulazno-izlazne cijevi.

  Tokom 2014. godine, naše preduzeće je ugradilo u toranj opremu za telemetrijski nadzor i daljinsko upravljanje elektroventilom.

  Aktivnostima ovog projekta bila je predviđena prvenstveno zamjena dotrajalih instalacija i opreme u objektu, dok je sama konstrukcija objekta stabilna, te samim tim na njoj nisu vršene nikakve izmjene.

  Svi radovi izvedeni su vlastitim kadrovskim i materijalno – tehničkim resursima.

  Prema planovima investicionog održavanja, sanacija VT Vatrogasno, završena je prije izvođenja planiranih radova na sanaciji VT Vrankićka, tokom kojih će VT Vatrogasno biti jedini visinski rezervoar u gradskom vodovodnom sistemu.

  Izvedenim radovima omogućena je dalja sigurna ekspoloatacija objekta vodotornja Vatrogasno, kao ključnog objekta za stabilno vodosnabdijevanje grada.

  Kao izuzetno vrijedan primjer arhitekture iz sredine 20. vijeka i dominantna vertikala grada, vodotoranj Vatrogasno ostaje i dalje jedan je od najpoznatijih simbola Brčkog.

  Autor: JP Komunalno Brčko
  --