Zavod za zapošljavanje poziva poslodavce da učestvuju u istraživanju tržišta rada

Autor: Zavod za zapošljavanje 

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH će od 11. do 29. januara 2021. organizirati anketiranje poslodavaca u sklopu Istraživanja tržišta rada u Brčko distriktu  BiH 2020/2021 radi sagledavanja trendova i procjene kretanja na tržištu rada.

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH poziva  poslodavce da se odazovu anketarima i učestvuju u istraživanju kroz anonimnu anketu kojom je planirano obuhvatiti reprezentativni uzorak od najmanje 220 poslodavaca (malih, srednjih i velikih) sa područja  Brčko distrikta BiH, iz ključnih djelatnosti, a koji imaju pet i više zaposlenih.

Cijeli proces odvija se uz podršku projekta “Unapređenje istraživanja tržišta rada”, koji finansira Evropska unija, a anketiranje će provoditi predstavnici Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH koji su stručno obučeni, u sklopu navedenog projekta, za provođenje anketiranja uz primjenu utvrđene metodologije istraživanja.

Pitanja iz upitnika odnose se uglavnom na sagledavanje potreba poslodavaca za radnom snagom, najtraženijim zanimanjima i eventualnim viškovima radne snage, suočavanje s posljedicama pandemije korona virusa, otežavajuće okolnosti pri pronalasku radnika, mogućnosti poslodavaca da organizuju praktičnu obuke za đake, studente i nezaposlene osobe, kao i na zadovoljstvo uslugama Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i drugo.

Sumirani rezultati će poslužiti za unapređenje aktivnosti, projekata, usluga i saradnje Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH sa poslodavcima, kao i izradu javnih politika za tržište rada u Brčko distriktu BiH, zasnovanih na analizi postojećeg stanja i budućih trendova.

Rezultati i preporuke iz istraživanja će biti prezentirani javnosti u prvom kvartalu 2021. kroz izvještaje prilagođene poslovnom i obrazovnom sektoru u Brčko distriktu BiH.