Zajednička fotografija Iljazovića i Denjagića

Zastupnik NiP-a Abdulah Iljazović danas je na 1. redovnoj sjednici Skupštine Brčko distrikta BiH kolegama podijelio kalendare sa fotografijama oronulih i nedovršenih infrastrukturnih projekata na ovom području.

Kalendar je uručio i zastupniku turske nacionalne manjine Aliji Denjagiću, s kojim je u ranijem periodu imao žestoki sukob. Fotografiju s njim objavio je na svom facebook profilu.

--