Zaimović: Mijenja se praksa u Odjeljenju za prostorno planiranje

Na današnjoj 11. redovnoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH odobren je i prijedlog izmjena dijela Regulacionog plana dijela stambenog naselja Grčica, saopšteno je iz Vlade.

Edin Zaimović, šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne odnose u obraćanju medijima je rekao da je na početku preuzimanja mandata obećano da će se intenzivirati aktivnosti po pitanju donošenja regulacionih planova te da današnja sjednica Vlade, i donošenje izmjena dijela regulacionog plana stambenog naselja Grčica, ukazuje da se praksa koja je do sada bila u Odjeljenju mijenja i da će u skorije vrijeme biti doneseni i svi ostali provedbeni akti što se tiče planske dokumentacije Odjeljenja za prostorno planiranje.

  • Želim da navedem specifičnost izmjena usvojenog regulacionog plana, a tiču se nemogućnosti izgradnje omladinskog centra u naselju Grčica, koje niz godina čeka na provedbu. Samim činom usvajanja izmjena regulacionog plana danas na sjednici Vlade, koji će biti proslijeđen u skupštinsku proceduru, otkloniti će se prepreke i nadam se da realizacija spomenutog projekta neće biti upitna – zaključio  je Zaimović.