VM BiH: Usvojen nacrt budžeta institucija BiH, topli obrok uposlenim od 1. jula ponovno osam KM

  Službi za poslove sa strancima od 1. do 27. januara 2019. godine prijavljeno je 696 nezakonitih migranata, a namjeru da zatraži azil je iskazalo njih 585, dok je devet osoba podnijelo zahtjev za azil. Među ovim migrantima je bilo 20 maloljetnika bez pratnje, a njih 19 je iskazalo namjeru za podnošenje azila.

  Foto: Vijeće ministara BiH

  Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo nacrt Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje, javlja Anadolu Agency (AA).

  Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2019. godini iznose 966 miliona KM, što je više za 16 miliona KM, a servisiranje vanjskog duga iznosi 825.760.678 KM i manje je za 178.301.651 KM u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi prihoda dominira zahvatanje s Jedinstvenog računa u identičnom iznosu kao i prethodnih godina 750 miliona KM.

  Povećanjem budžeta za 16 miliona KM osigurana su sredstva za povećanje plaća vojnicima i policajcima u skladu s ranijim odlukama Parlamentarne skupštine BiH.

  Državnim službenicima i zaposlenicima u institucijama BiH od 1. jula 2019. godine, ukoliko do tada bude stupio na snagu budžet institucija BiH, topli obrok bit će vraćen na nivo iz 2012. godine, kada je sa osam KM smanjen na šest KM, čime su ispoštovani sindikalni zahtjevi. Izuzetak su izabrane i imenovane osobe na nivou BiH, čiji topli obrok ostaje šest KM.

  Ukupni rashodi institucija Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga BiH u nacrtu budžeta iznose 1.791.760.678 KM i u odnosu na 2018. godinu manji su za osam posto, odnosno 162.301.651 KM.

  Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo je Strategiju protiv minskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018. – 2025. sa finansijskim planom za njenu provedbu.

  Njeno usvajanje omogućit će razvoj efikasnog i djelotvornog državnog programa protivminskog djelovanja u cilju smanjivanja i potpunog elminisanja opasnosti od mina za stanovništvo u BiH.

  Strategija sadrži pet strateških ciljeva koji su usmjereni na uspostavljanje cjelovitog i efikasnog sistema protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Oslanja se na tri ključna principa: odgovornost, kontinuirano unapređenje i transparentnost, a dvije od pet pretpostavki za njeno provođenje su da se finansiranje iz međunarodnih izvora održi na istom nivou ili se poveća uz povećenje finansiranja iz domaćih izvora.

  U finansijskom planu navodi se da je potrebno oko 336 miliona KM za realizaciju Strategije protivminskog djelovanja BiH do 2025. godine.

  Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je Program ekonomskih reformi (ERP) za period 2019 – 2021. godine, sastavljen od pet tematskih cjelina, uključujući prioritete strukturalnih reformi, makroekonomski i fiskalni okvir.

  Reforme će biti usmjerene na unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira u skladu sa ugovorom o uspostavljanju energetske zajednice, stvaranje održivog sistema finansiranja željezničke infrastrukture, unapređenje poljoprivredne proizvodnje, jačanje sistema infrastrukture kvaliteta BiH po modelu EU. Radit će se na daljnjem unapređenju sektora komunikacija i informacionog društva, uz usklađivanje regulatornog okvira sa standardima EU, intenziviranju saradnje u obrazovanju i povećanju efikasnosti tržišta rada, uspostavljanju efikasnog sistema potrošnje u zdravstvu i unapređenju sistema socijalne zaštite.

  Program ekonomskih reformi će biti proslijeđen Evropskoj komisiji.

  Vijeće ministara BiH donijelo je izmjene Pravilnika o sirovom mlijeku i dopune Pravilnika o proizvodima od mlijeka i starter kulturama u cilju njihovog usaglašavanja sa uredbama Evropske unije. Izmjene i dopune pravilnika će omogućiti domaćim proizvođačima ravnopravan tretman na tržištu.

  Radi se o usaglašavanju nacionalnih propisa sa Uredbom EU iz 2013. godine koja propisuje da konzumno mlijeko ima tačku smrzavanja približno jednaku prosječnoj tački smrzavanja sirovog mlijeka zabilježenu u području porijekla prikupljenog konzumnog mlijeka. “Prosječna tačka smrzavanja sirovog mlijeka“ određuje se na nacionalnom nivou država članica i predstavlja nacionalnu odredbu.

  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH nastaviti aktivnosti za razvoj Poljoprivrednog informacionog sistema i svih njegovih komponenti.

  Ove aktivnosti bit će nastavljene u skladu sa Zakonom o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH, preporukama Evropske komisije i zakonodavstvom Evropske unije, navodi se u Informaciji o stepenu razvoja Poljoprivrednog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini i svih njegovih komponenti, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH.

  Razvoj ovog sistema omogućit će donosiocima odluka iz sektora poljoprivrede dobijanje kvalitetnih analiza, a prikupljene informacije bit će dostupne poljoprivrednim proizvođačima, trgovcima poljoprivrednih proizvoda te potrošačima.

  Poljoprivredni informacioni sistem će kao alat biti korišten za pristup finansijskim sredstvima iz sheme pomoći EU i fondova namijenjenih razvoju poljoprivrede.

  U Informaciji se navodi da su do sada uspostavljeni statistički adresar poljoprivrednih gazdinstava, registri za identifikaciju i kontrolu kretanja životinja, kao i poljoprivrednih gazdinstava te klijenata, fitosanitarni registar, GIS katastar i inspekcijski sistem.

  Vijeće ministara BiH usvojilo je izvještaj o realizaciji Mape puta sa ciljem stvaranja uvjeta za izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini.

  Provođenjem konkretnih mjera iz Mape puta do sada je odobren izvoz mlijeka i mliječnih prerađevina, te piletine u zemlje članice Evropske unije. Uspostavljen je sistem efikasnog nadzora i kontrole proizvodnje i proizvođača voća i povrća, te registar količina čime je otklonjen problem za izvoz voća i povrća u Rusku Federaciju.

  Donesen je značajan broj podzakonskih akata neophodnih za pravilno funkcioniranje oblasti sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike u procesu usklađivanja s propisima EU. U toku su aktivnosti na izmjeni državnih zakona o hrani, o veterinarstvu, i o poljoprivredi i ruralnom razvoju BiH.

  Vijeće ministara BiH upoznato je sa informacijom Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata.

  Službi za poslove sa strancima od 1. do 27. januara 2019. godine prijavljeno je 696 nezakonitih migranata, a namjeru da zatraži azil je iskazalo njih 585, dok je devet osoba podnijelo zahtjev za azil. Među ovim migrantima je bilo 20 maloljetnika bez pratnje, a njih 19 je iskazalo namjeru za podnošenje azila.

  Najveći broj migranata pristiglih u januaru u BiH je iz Pakistana (106) i Iraka (102), a slijede državljani Sirije (85), Maroka (73) i Alžira (67). Među ostalim, koji čine 28,7 posto ukupnog broja prijavljenih migranata, najzastupljeniji su državljani Bangladeša (43), Irana (40), Indije (34), Libije (32) i Palestine (25).

  Vijeće ministara BiH usvojilo je deveti izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/ (Grupa IV: djeca, porodice i migranti) – referentni period januar 2015. – decembar 2017. godine.

  U izvještaju se, između ostalog, navodi da postojeća zakonska regulativa nije usaglašena kada su u pitanju naknade za porodilje u Federaciji BiH, kako bi bile istovjetne u svim kantonima u ovom bh. entitetu.

  Izvještaj je pripremila interresorna radna grupa koju su sačinjavali imenovani stručni predstavnici nadležnih ministarstava i institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH.

  Vijeće ministara BiH usvajanjem ovog izvještaja ispunjava obaveze Bosne i Hercegovine kao međunarodnog subjekta koji podnosi izvještaj o primjeni revidirane Evropske socijalne povelje.

  --

  Ostavite komentar. NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove portala Otisak.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja jer takvi komentari neće biti objavljeni. Otisak.ba zadržava pravo da određene komentare obriše bez najave i objašnjenja.

  Molimo Vas unesite komentar
  Molimo Vas unesite Vaše ime ovdje

  ninety one − eighty eight =