Vlast ulogu NVO sektora tretirala na ponižavajući i potcjenjivački način

Foto-ilustracija: Otisak.ba
Autor teksta: Grupa "Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta"

Predviđeno uskraćivanje tri miliona maraka iz budžeta Brčko distrikta neprofitnim organizacijama od strane odlazećih vlasti sraman je potez i još jedan dokaz da se u proteklom četvorogodišnjem mandatnom periodu nije samo netransparentno odnosila prema ovoj oblasti, već da je ulogu NVO sektora tretirala na ponižavajući i potcjenjivački način.

Grupa “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta”, sastavljena od predstavnika neprofitnih organizacija sa ciljem da doprinese tranparentnoj raspodjeli i trošenju sredstava za neprofitne organizacije iz budžeta Brčko distrikta, izražava veliko nezadovoljstvo i oštro reaguje nakon uvida u sadržaj Prijedloga Odluke izmjenama i dopunama budžeta Brčko distrikta za 2020. godinu, tačku dnevnog reda za 69. sjednicu zakazanu za srijedu 28. oktobra.

Naime, prema tom prijedlogu, ovogodišnji budžet uvećan je za 13,5 miliona maraka, čime će u najvećom mjeri finansirati zdravstvo, komunalne i javne poslove, odnosno kapitalne projekte. Na drugoj strani, u odnosu na usvojeni budžet za ovu godinu, tekući grantovi neprofitnim organizacijama na poziciji Skupštine umanjeni su za milion maraka, takođe i Tekući grantovi mjesnim zajednicama “Grantovi po javnom pozivu za jačanje uloge i kapaciteta nevladinog sektora” u Pododjelu za podršku MZ, NVO i UG, te Tekući grantovi sportskim klubovima “Grantovi po javnom pozivu sportskim klubovima, nacionalnim društvima, ostalim kulturnim, strukovnim, turističkim i kulturno-umjetničkim društvima“.

Nadalje, smatramo da doneseni, novousvojeni Zakoni u budžetu i Zakon o udruženjima i fondacijama nisu dovoljni za unaprjeđenje transparentnosti i pravednije finansiranje neprofitnih organizacija. Naš stav je da je neophodno uvrštavanje prijedloga predstavnika civilnog društva u pripremi podzakonskih akata, koji detaljnije razrađuju dodjelu i kontrolu korištenja sredstava za finansiranje i sufinansiranje civilnog društva iz budžeta Brčko. To bi, bez sumnje tek doprinjelo transparentnoj i pravednoj dodjeli sredstava za neprofitne organizacije, smanjenju koruptivnih rizika i eventualnih zloupotreba u dodjeli javnih sredstava. Njihovo sporo donošenje i priznanje lokalnih vlasti da nemaju dovoljno kapaciteta da se poboljšanje legislative, kada je u putanju otvorenost prema civilnom sektoru u pitanju, daju nam za pravo da ne samo formalno zatražimo, već da zahtjevamo uključivanje predstavnika neprofitnih organizacija u taj posao i da zajedno sa vlastima unaprijedimo stanje u sektor civilnog društva.

Podržali smo akciju policije Brčko distrikta iz jula mjeseca naziva “Efekat”, na razotkrivanju višegodišnje korupcije pri dodjeli grantova neprofitnim organizacijama u Brčko distriktu. Od Tužilaštva Brčko distrikta tražili da u zakonskom okviru djeluje, preduzme i druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti, da predmet sa zloupotrebama pri dodjeli budžetskog novca neprofitnim organizacijama proširi, i pred lice pravde dođu svi koji su učestvovali u tim i drugim malverzacijama, kada su u pitanju upravljanje javnim finansijama.

Istina, nakon toga uslijedili su i drugi povezani ili izdvojeni slučajevi sa zloupotrebama službenika ili predstavnika političkih partija, ali smatramo da je sve to nedovoljno da se stane u kraj očigledno brojnim i raširenim zloupotrebama u koje su ti akteri uključeni.