Vlada okončala 25. redovnu sjednicu

Foto/Ustupljeno Otisku

[Saopštenje] Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj 25. redovnoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju programa samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2021. godini.

Svrha  Programa samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2021.  godini je  doprinos  razvoju  poljoprivrede  Brčko  distrikta BiH  u vidu finansijske podrške za lica koja žele započeti ili su započela poljoprivrednu proizvodnju, kroz stvaranje  uslova za samozapošljavanje lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH  i lica  koja  su  registrovala  poslovnu  djelatnost  u  2021.  godini  na  području  Brčko  distrikta BiH,  s  tim  da  su  se  prije  registracije  poslovne  djelatnosti  vodila  na  evidenciji  lica koja aktivno traže zaposlenje u Zavodu.

Za  realizaciju  Programa  osiguran  je  iznos  sredstava  od  500.000,00  KM. Iznos sredstava po jednom projektu za aplikante ovog programa ne može biti veći od 20.000,00 KM.

Vlada Distrikta na sjednici usvojila je i Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH – sredstva za nabavku senzora za mjerenje šećera za lica oboljela od dijabetesa. Sredstva  za  ovu  namjenu  u  2021.  godini  osigurana  su  u  visini  od  200.000,00  KM.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o kriterijima kao i Prijedlog odluke o usvajanju programa raspodjele sredstava novčane pomoći za nabavku udžbenika djeci poginulog borca i ratnog vojnog invalida u iznosu od 70.000,00 KM, dok visina pojedinačne jednokratne novčane pomoći u 2021. godini za lica koja se redovno školuju iznosi 250 KM.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava za donacije u 2021. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja (II. dio) u iznosu od 1.163.302,00 KM.

Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava za subvencioniranje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima, podružnicama i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju programa subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima, podružnicama i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH – transfer Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava za rad i materijalne troškove Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH.

Članovi Vlade odobrili su Nacrt prijedloga odluke o pristupanju izradi regulacionog plana dijela stambenog naselja „Centar II“, Prijedlog odluke o odobravanju donacije i programa utroška sredstava Međureligijskom vijeću, Smjernice za izradu prijedloga odluke o utvrđivanju obaveze rada u vrijeme vikenda i praznika i noćnog rada u Uredu gradonačelnika Brčko distrikta BiH, Smjernice za izradu prijedloga odluke o uvođenju pripravnosti i dežurstva u Uredu gradonačelnika Brčko distrikta BiH i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u Koordinacioni odbor centralnih jedinica za harmonizaciju BiH.

Vlada je primila k znanju i Izvještaj o radu Inspektorata Brčko distrikta BiH za drugi kvartal 2021. godine.

Vlada Brčko distrikta BiH
--