Vlada Brčko distrikta BiH: Održan prvi nastavak 6. redovne sjednice

Vlada Brčko distrikta BiH na prvom nastavku 6. redovne sjednice odobrila je Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dodjeli sredstava iz budžeta udruženjima, fondacijama i drugim pravnim i fizičkim licima u Pododjeljenju za privredni razvoj i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dodjeli sredstava iz budžeta udruženjima, fondacijama i drugim pravnim i fizičkim licima u Pododjeljenju za turizam, kulturu i sport, saopšteno je danas iz Vlade.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u sastav radne grupe za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ombudsmanu za ljudska prava BiH, Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo u Brčko distriktu BiH, Prijedlog odluke o imenovanju lica koje će sudjelovati u infrastrukturnom projektu „Autoputa i plinovoda Rača – Brčko i Brčko – Vukosavlje, Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u međuinstitucionalno koordinacijsko tijelo za saradnju s iseljeništvom i Prijedlog odluke o imenovanju člana projektnog odbora za projekat „Integrisani sistem izvještavanja i transparentnost u BiH“ (CBIT).

Na sjednice Vlada je usvojila i Prijedlog zaključka o tekstu nacrta memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Latvije o saradnji u oblasti obrazovanja mladih i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o izmjeni odluke o vrsti visini naknade Komisiji za organizovanje i održavanje predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima.

Vlada je na sjednici razmatrala i zahtjev JP „Putevi Brčko“ u vezi s izgradnjom priključka paralelnog puta zaobilaznice oko Brčkog na brezički put u stambenom naselju Gornji Brezik kao i plan rada Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za 2021. godinu, navedeno je u saopštenju.