Vijeće ministara BiH: Dopunjen Zakon o sudskoj policiji BiH

  Utvrđen je i prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) ukupne vrijednosti 27.276.989 eura.

  Foto: Arhiv AA

  Na danas održanoj 157. sjednici Vijeća ministara BiH, između ostalog, utvrđen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji Bosne i Hercegovine, prenosi Anadolu Agency (AA).

  Izmjenama i dopunama Zakona usklađuje se radnopravni status službenika Sudske policije BiH sa ostalim policijskim službenicima Bosne i Hercegovine. Istovremeno se određuju nadležnosti, odnosno preciziraju poslovi i zadaci Sudske policije BiH, kao i njena ovlaštenja u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH.

  Ministarstvo pravde, putem Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, dostavit će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH sa ugrađenim nomotehničkim sugestijama Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

  Danas je utvrđen i prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

  Ukupna vrijednost zajma je 27.276.989 eura, od čega će Federaciji BiH biti alocirano 60, a Republici Srpskoj 40 posto sredstava. Rok otplate zajma je 32 godine uz grejs period od sedam godina.

  Projekt energetske efikasnosti ima za cilj smanjenje potrošnje energije u javnim objektima u Bosni i Hercegovini. Ovakvi projekti značajni su kako npr. za škole, vrtiće, bolnice i druge javne objekte, tako i za sektor građevinarstva koji će raditi na ovim poslovima.

  Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, utvrdilo je prijedlog memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva kulture i turizma NR Kine o olakšavanju grupnih putovanja kineskih turista u Bosnu i Hercegovinu.

  Na ovaj način će se olakšati grupna putovanja kineskih turista u Bosnu i Hercegovinu u cilju jačanja bilateralne saradnje u oblasti turizma.

  Na danas održanoj sjednici Vijeće ministara BiH upoznato je sa informacijom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o preporukama Evropske komisije koje se odnose na Strategiju usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti zaštite okoliša / životne sredine Bosne i Hercegovine.

  Strategija usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti zaštite okoliša / životne sredine BiH koju je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH bit će objavljena u “Službenom glasniku BiH”.

  Vijeće ministara BiH je usvojilo Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2017. godinu te donijelo odgovarajuće zaključke kako bi se ovaj proces završio.

  Tokom 2017. godine obnovljene su 902 stambene jedinice i implementirano je 378 projekata pomoći u obnovi komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici. Ukupna finansijska sredstva realizirana u 2017. godini iznose 23.353.018 KM. Broj obnovljenih stambenih jedinica u prošloj godini je povećan za 5,7 posto u odnosu na izvještaj iz 2016. godine.

  Za projekte elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika u periodu od 2009. do 2017. godine, uloženo je oko 15.750.000 KM u više od 60 općina u BiH za oko 2.300 stambenih jedinica ili korisnika.

  Započela je realizacija projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja CEB II”, kojim je predviđeno zatvaranje 121 kolektivnog centra. U toku je izgradnja pet zgrada u okviru kojih će biti osigurano 128 stambenih jedinica.

  Prema Izvještaju, izvan Bosne i Hercegovine je 17.694 građana sa statusom izbjeglica, a u Bosni i Hercegovini je 32.145 raseljenih porodica, odnosno 96.830 raseljenih osoba.

  U odnosu na Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije za provođenje Aneksa VII iz 2016. godine, broj raseljenih osoba smanjio se za 1.744 osobe, a smanjen je i broj bh. izbjeglica iz zemalja regiona.

  Do sada je evidentirano oko 1.061.000 povrataka u Bosnu i Hercegovinu, od čega se oko 611.000 ili 58 odnosi na povratak raseljenih osoba, a oko 450.000 ili 42 posto na povratak izbjeglica.

  Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o rasporedu sredstava tekućih grantova namijenjenih učešću Bosne i Hercegovine na sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u 2018. godini radi promocije privrede BiH u inozemstvu.

  Odlukom je sa ukupno 350 hiljada KM u rasponu od pet do 45 hiljada KM podržano učešće Bosne i Hercegovine na 13 prestižnih sajamskih manifestacija u inozemstvu, a dio novca izdvojen je i za rad Trgovinskog predstavništva u Istanbulu.

  Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o odobrenju višegodišnjeg projekta “Rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata za smještaj Tužilaštva Bosne i Hercegovine”, vrijednog 4.237.000 KM.

  Projekt se finansira iz Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, od čega je u periodu 2013. – 2018. godina finansiran iznos od 3.780.000 KM, a u 2019. godini bit će osigurano 457.000 KM.

  Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o odobravanju 10.000 KM iz tekuće budžetske rezerve za provođenje Sporazuma o sukcesiji, Aneks “D” koji se odnosi na digitalizaciju arhivske građe bivše SFRJ.

  Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju o realizaciji zaključka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u vezi sa aktivnostima na izradi Okvirne politike zapošljavanja stranaca u Bosni i Hercegovini.

  Ministarstvo civilnih poslova će, u saradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u oblasti rada, zapošljavanja i boravka stranaca, pripremiti prijedlog okvirne politike zapošljavanja stranaca u Bosni i Hercegovini i dostaviti ga Vijeću ministara BiH na usvajanje.

  Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju u vezi sa specijalnim izvještajem “Zaštita djece pogođene izbjegličkom krizom od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe” sa preporukama Lanzarote komiteta.

  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine će ovu informaciju i preporuke dostaviti Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine i Operativnom štabu, kao i vladama entiteta i Brčko distrikta BiH.

  Vijeće ministara je usvojilo Informaciju o realizaciji zaključaka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 110. sjednice održane u julu ove godine i pregled aktivnosti u vezi s realizacijom hitnih preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom UN-a i dokument “Odgovor Bosne i Hercegovine o provođenju preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom iz stavova 11. i 29. zaključnih razmatranja o Inicijalnom izvještaju Bosne i Hercegovine”.

  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će u saradnji sa Vijećem za osobe sa invaliditetom sačiniti program praćenja provođenja preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom do 2020. godine, i o tome obavijestiti nadležne vlade entiteta i Brčko distrikta BiH.

  Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, donijelo je pravilnik o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, koji je usklađen sa evropskim standardima u ovoj oblasti

  Cilj je osigurati uvjete za pošteno tržišno takmičenje za proizvođače sa karakteristikama i obilježjima proizvoda sa dodatnom vrijednošću i potrošačima omogućiti dostupnost pouzdanih informacija o takvim proizvodima.

  --

  Ostavite komentar. NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove portala Otisak.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja jer takvi komentari neće biti objavljeni. Otisak.ba zadržava pravo da određene komentare obriše bez najave i objašnjenja.

  Molimo Vas unesite komentar
  Molimo Vas unesite Vaše ime ovdje

  fifty six ÷ = eight