VIDEO INTERVJU: Član Vlade Brčko distrikta Nedim Hamzabegović (SBiH)

Član Vlade Brčko distrikta Nedim Hamzabegović (SBiH) govorio je u intervjuu za Otisak TV o aktivnostima Odjela za stručne i administrativne poslove čiji je šef, posebno o saradnji sa nevladinim sektorom.

Najavio je nova zakonska rješenja koja bi trebala utjecati na smanjenje korupcije u zapošljavanju, kao i izgradnju studentskog kampusa za mlade.

Novinar: Adis Mujdanović
Snimatelj i montažer: Samir Tukulj