Veliki poslovi pred Lukom Brčko

Novoizabrana ambasadorica Francuske u BiH Christine Toudic posjetila je zajedno sa supervizorom za Brčko, Michaelom Scanlanom, ovu lokalnu zajednicu te najveću riječnu luku na Savi, povodom početka revitalizacije Luke Brčko.

Predstavljeni su i značajni projekti na kojima će biti akcenat aktuelne vlasti u Brčkom poput izgradnje mosta na rijeci Savi, kvalitetnog upravljanja otpadom te sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

Ovaj projekat ne bi ni bio moguć da nije bilo aktivnog doprinosa i podrške Evropske unije.

Michael Scanlan, supervizor za Brčko

Francuska učestvuje u visini od 18 posto u Evropskom budžetu, tako da na taj način Francuska je učestvovala u visini do 18 posto u ovom projektu… I upravo to i pokazuje sav angažman Francuske i Evropske unije za Luku Brčko i smatramo da je ovo jedan od izuzetno važnih projekata.

Christine Toudic, ambasador Francuske u BiH

Brčko je prvi grad u BiH koji je ambasadorica posjetila te naglasila da je vidljiva volja i energija koju vladajući unose. Smatra da su ovi projekti veliki korak ka EU. Supervizor je kazao kako je Luka samo jedan od projekata te najavio da će ih ove godine biti još.

Kada se sve to kompletira Luka će biti jedan regionalni centar gdje i savremeno opremljena Luka koja će značajno uticati i na naše komitente.

Alija Osmanbašić, v.d. direktor Luke Brčko

Iznos revitalizacije je 10 miliona eura, 3 miliona je za portalnu dizalicu koja će moći vršiti i pretovar kontejnera, dok 7 miliona ide za operativnu obalu, pristupni put te izgradnju željeznice od luke do željezničke stanice.

Autor teksta: Kristian Bilić
Autor fotografija: Samir Tukulj

--