More

  Usvojeni zakoni o javnoj imovini i o električnoj energiji

  [SAOPŠTENJE]  Na 15. redovnoj sjednici Skupština Brčko distrikta usvojila je, u drugom čitanju, Zakon o javnoj imovini Brčko distrikta te Zakon o električnoj energiji.

  Potpredsjednik Skupštine Ivo Filipović rekao je da je donošenjem  Zakona o električnoj energiji građanima omogućeno  da mogu da proizvode električnu energiju alternativnim načinima za svoje potrebe, a  da će višak proizvedene energije moći da prodaju.

  „Koliko je danas važna električna energija, koliko je važno utopljavanje objekata i brinuti se o prirodnim, obnovljivim izvorima energije mislim da je poznato svima. Mi bi morali dati svoj potpuni doprinos. Svakako, tu će se moći naći određeni interesi kod određenih preduzetnika, koji će moći instalirati veći broj solarnih panela“, istakao je Filipović.

  U drugom čitanju usvojene su i izmjene i dopune Zakona o lovstvu Brčko distrikta, izmjene i dopune Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o platama i naknadama zaposlenih u pravosuđu  kao i pravobranioca i zamjenika pravobranioca u Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH.

  Na 15. redovnom zasjedanju Skupština je usvojila i niz odluka o utvrđivanju javnog interesa koje se odnose na izgradnju kanalizacionih mreža, dalekovoda, putne infrastrukture te raspolaganja poslovnim prostorima bez naknade u korist udruženja građana i  organizacija.

  Na sjednici je, između ostalog,  razmatran  prijedlog budžeta za 2022. godinu i usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta za prvu polovinu ove godine.

  Preostalih 11. tačaka dnevnog reda 15. redovnog zasjedanja poslanici će razmatrati 10. novembra.

  Prije 15. redovnog zasjedanja, Skupština je okončala 14. redovnu sjednicu.

  Skupština Brčko distrikta BiH

  Čitano

  Povezani članci