Usvojen Zakon o pčelarstvu, Vlada odobrila donaciju studentima generacije s područja Distrikta

[SAOPŠTENJE] Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je na današnjoj 30. redovnoj sjednici usvojila Zakon o pčelarstvu Brčko distrikta BiH s ciljem zaštite pčela i njene uloge u prirodi kao i regulisanja pčelarske djelatnosti.

Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH Milenko Ninković kazao je da je donošenje Zakona započeto još u prethodnoj Vladi.

„Početkom ove godine mi smo usvojili plan usvajanja zakona za ovu godinu. Odjeljenje je imalo u planu tri zakona i ovo je prvi koji je kompletno završen i danas usvojen. Do sada ta oblast nije bila zakonski regulisana, nije postojao nijedan pravilnik niti je bio raniji Zakon o pčelarstvu. Prilikom izrade Zakona uključili smo i sva tri udruženja pčelara koja aktivno djeluju na teritoriji Distrikta i uvažili neke njihove prijedloge. Prijedlog Zakona koje je predložilo Odjeljenje doživio je samo manju ispravku u članu 4., a ostalo je sve ostalo kao što je bilo i u prijedlogu koji su svi građani i udruženja mogli vidjeti na zvaničnom sajtu Vlade“, kazao je Ninković.

Prema njegovim riječima, nakon usvajanja Vlade, Zakon o pčelarstvu ide u skupštinsku proceduru i njegovo prvo čitanje očekuje se na narednoj skupštinskoj sjednici. Ovim zakonom propisuje se, pored ostalog, držanje i uzgoj pčela, način i uslovi za postavljanje pčelinjaka, uspostavljanje i vođenje katastra pčelinjih paša, zdravstvena zaštita pčela, uspostavljanje evidencije pčelara i pčelinjaka, oblast udruživanja i organizovanja pčelarskih organizacija i druga pitanja koja su od značaja za oblast pčelarstva na teritoriji Brčko distrikta BiH.

Vlada je na sjednici usvojila Odluku o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći demobilisanom borcu i članu uže porodice umrlog demobilisanog borca na području Brčko distrikta BiH koji ima za svrhu da se na transparentan način utvrdi, između ostalog, korisnik prava, vrstu i visinu pomoći, postupak ostvarivanja prava, uslov za ostvarivanje prava, način ostvarivanja prava, visinu sredstava pomoći, izvor sredstava pomoći, naziv organizacije koja prima grant, rok u kojem sredstva moraju biti utrošena i rok za podnošenje izvještaja o utrošenim sredstvima granta vezano za pravo na novčanu pomoć demobilisanom borcu i članu uže porodice umrlog demobilisanog boraca na području Brčko distrikta BiH.

Usvojena je i Odluka o odobravanju programa utroška sredstava donacija Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH za podršku aktivnosti odgovora na pandemiju COVID-19 i procesa vakcinisanja.

Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje usvojena je Odluka o odobravanju dodjele donacija pojedincima – studentima generacije, s područja Brčko distrikta BiH, čime se nastavlja dobra praksa dodjele novčanih nagrada studentima generacije iz Distrikta, te će Vlada za ovaj program izdvojiti 5.000,00 KM.

Korisnici sredstava će biti studenti generacije visokoškolskih ustanova čiji studij finansira država, entitet, kanton ili Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, a imaju prebivalište u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine najmanje godinu dana prije raspisivanja Javnog poziva za dodjelu novčane nagrade, i kojima je u periodu od 1. 10. 2020. do 30. 9. 2021. godine dodijeljen dokument o proglašenju studentom generacije prvog ciklusa studija.

Vlada je također usvojila Odluku o odobravanju programa utroška sredstava donacija za „Pozorišne susrete BiH u Brčkom“, kao i Odluku o odobravanju programa utroška sredstava finansiranja i sufinansiranja programa odnosno projekata od javnog interesa u Odjeljenju za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Vlada Brčko distrikta BiH
--