More

  Usvojen Program utroška sredstava u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Vlada Brčko distrikta BiH održala je 107. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Nacrt odluke o usvajanju Programa utroška tekućih grantova, subvencija i transfera u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, odobrenih Budžetom Brčko distrikta BiH za 2020. godinu.

  Perica Burgić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, istakao je da je riječ o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno sredstvima za preostalih 20% podsticaja poljoprivrednim proizvođačima.

  „Skupština je prošle sedmice usvojila prijedlog Vlade, odnosno Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, za izdvajanje dodatnih 1,5 milion konvertibilnih maraka u ove svrhe. Nakon što je jutros usvojen Program utroška sredstava, spiskovi onih koji su već iskoristili 80% podsticaja će u ponedjeljak biti upućeni u Direkciju za finansije. Оni su već pripremljeni, a Direkcija će dalje vršiti uplatu na žiroračune. Nadam se da će kroz planiranu dinamiku, do polovine jula, ta sredstva da legnu na račune poljoprivrednih proizvođača“, istakao je Burgić.

  Pravo na podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji ima preko 2.000 korisnika, a ukupan iznos sredstva za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu u Brčko distriktu BiH je oko 13,5 miliona konvertibilnih maraka.

  Danas je usvojen i Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za izbor policijskih službenika u Policiji Brčko distrikta BiH. Usvojen je i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava grantova – subvencija u 2020. godini u Kabinetu gradonačelnika – III. dio. Članovi Vlade usvojili su zaključak kojim su dali saglasnost na Nacrt dokumenta „Drugi i treći periodični izvještaj o provođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH“. Usvojen je i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Organizacionog plana Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH kao i Prijedlog odluke o kriterijima za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati na nivou lokalne zajednice za 2020. godinu.

  Vlada Brčko distrikta BiH održala je i treći nastavak 80. redovne sjednice na kojem je odobrila Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2020. godine.

  Autor: Vlada Brčko distrikta BiH

  Čitano

  Povezani članci