Usvojen plan vakcinacije u Brčkom, produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima

Foto-ilustracija: Canva

Autor teksta: Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH

Na prijedlog Kriznog štaba u zdravstvu Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH donio je naredbu kojom se zabranjuje kretanje licima na području Brčkog u vremenskom periodu od 23.00 do 05.00 sati. Rad ugostiteljskim objektima i drugim aktivnostima u zatvorenim  prostorima dozvoljen je do 22.00 sata. Ova naredba stupa na snagu danas, 29. 1. 2021. godine.

Štab za zaštitu i spašavanje donio je i naredbu kojom se ukida zabrana korištenja nargila na prostoru Brčko distrikta BiH uz uvođenje epidemioloških mjera s ciljem zaštite i prevencije širenja korona virusa prilikom konzumiranja nargile u ugostiteljskim objektima.

Štab za zaštitu i spašavanje usvojio je i Plan vakcinacije protiv COVID-19, na prijedlog Pododjeljenja za javno zdravstvo.

Pododjeljenje za javno zdravstvo u saradnji sa JZU „Zdravstveni centar Brčko“ provodit će vakcinaciju protiv COVID-19 u fazama u skladu s količinom dobijenih vakcina.

Faza 1.

 • Zaposleni u COVID odjeljenjima, COVID ambulantama, trijažnim ambulantama,  laboratorijama i službama za direktnu dijagnostiku COVID-19,
 • Zaposleni u jedinici intenzivnog liječenja i hirurškim odjeljenjima
 • Zaposleni na ostalim odjeljenjima
 • Zaposleni u zdravstvenim centrima
 • Zaposleni u privatnom zdravstvenom sektoru prema stepenu rizika
 • Zaposlenici i štićenici u ustanovama za smještaj starih i iznemoglih lica
 • Osobe u starosnoj grupi u općoj populaciji od 65 do 74 godine s visokim faktorima rizika
 • Osobe starije od 75 godina u općoj populaciji

Faza 2.

 • Osobe u starosnoj grupi u općoj populaciji od 65 do 74 godine koje nisu obuhvaćene u prethodnoj fazi
 • Osobe mlađe od 65 godina s komorbiditetima ili zdravstvenim stanjem koje predstavlja visok rizik od nastanka teškog oblika bolesti ili smrti
 • Zaposleni u službama/ustanovama od vitalnog značaja (s povišenim rizikom od nastanka ili transmisije bolesti ili koji ne mogu da osiguraju fizičku distancu)
 • Zaposleni u policiji i pravosuđu
 • Zaposleni u institucijama Brčko distrikta BiH koji su posebno izloženi infekciji (neposredni rad sa strankama, rad na terenu ili slično)
 • Zaposleni u preduzećima i ustanovama od posebnog značaja za funkcionisanje društva
 • Zaposleni u obrazovanju (srednje škole i fakulteti)
 • Zaposleni u obrazovanju (osnovne škole)
 • Zaposleni u predškolskim ustanovama

Faza 3.

 • Lica s manjim rizikom od transmisije bolesti, a koja nisu obuhvaćena prvom i drugom fazom.

Faze 1 i 2 u određenom periodu u zavisnosti od raspoloživih količina vakcina odvijat će se istovremeno.

U svim fazama provođenja vakcinacije u kojima se kao kriterij uključuje i prisustvo komorbiditeta (hronične bolesti koje zbog svoje prirode predstavljaju visok rizik od nastanka teške bolesti COVID-19 i smrtnog ishoda) u obzir se uzimaju sljedeće grupe bolesti:

 1. Maligna oboljenja (pacijenti na hemioterapiji, maligne hemopatije, nedavna transplantacija matičnih ćelija)
 2. Hronična oboljenja srca i krvnih sudova (teška dekompenzacija srca, popuštanje srca, kardiomiopatija)
 3. Hronična bubrežna oboljenja i dijaliza
 4. Dijabetes (tip 1) – osobe na inzulinskoj terapiji, sve osobe sa dijabetesom i velikom glukoznom varijabilnošću, koeficijent varijacije >36%
 5. Hronična oboljenja jetre
 6. Hronična oboljenja pluća (HOBP, astma, cistična fibroza, bolesti intersticijuma pluća, hronična respiratorna insuficijencija, primarna plućna hipertenzija, pacijenti koji zahtijevaju dugotrajnu oksigenoterapiju ili neinvazivnu ventilaciju u kućnim uslovima, bronhiektazije, sarkoidoza)
 7. Stanje imunosupresije, uključujući i transplantaciju organa
 8. Neurološka oboljenja, uključujući i cerebrovaskularna oboljenja
 9. Gojaznost (BMI>40kg/m2)
 10. Rezistentna hipertenzija s vrijednostima krvnog pritiska većim od 140/90 uprkos trostrukoj kombinaciji hipertenziva.

Vakcinacija lica koja su preležala COVID-19 može se provesti najranije mjesec dana poslije kliničkog izlječenja ili od pozitivnog rezultata PCR testa kod asimptomatskih osoba.

Preporuke za vakcinaciju zasnivaju se na preporukama SZO i njenih radnih grupa kao što su Strateška savjetodavna grupa eksperata za imunizaciju (SAGE) i Evropska stručna savjetodavna grupa za imunizaciju (ETAGE).

--