Usvojen novi zakon: Inspektor za nevladin sektor, novi način finansiranja

Autor fotografije: Skupština Brčko distrikta BiH
Autor teksta: Adis Mujdanović

Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine jučer je usvojila novi Zakon o udruženjima i fondacijama.

Ovim Zakonom se uvodi inspektor za nevladin sektor koji bi trebao djelovati u okviru Inspektorata, zbog čega je Skupština usvojila i izmjenu i dopunu Zakona o inspekcijama.

Zakonom se uvodi i novi način sufinansiranja i finansiranja projekata NVO sektora od strane Vlade putem javnog poziva i uz jasne kriterije.

Supervizor: Transparentno vođenje budžeta

Supervizor za BDBiH Michael Scanlan pozdravio je usvajanje Zakona o udruženjima i fondacijama.

  • Zajedno sa starim Zakonom o budžetu, koji je zamijenjen novim u decembru 2019., Zakon o udruženjima i fondacijama je godinama percipiran kao eklatantno loš instrument koji je omogućavao netransparentno trošenje javnih sredstava. Oba su sada zamijenjena novim zakonima koji fokus stavljaju na transparentno vođenje budžeta i interes javnosti. Danas usvojeni zakon će omogućiti podršku za nevladin sektor koja je fer, transparentna i zasnovana na objektivnim kriterijima – naveo je on.

Scanlan je također pozdravio usvajanje akcionog plana za reformu javne uprave na sjednici Vlade BDBiH u ponedjeljak.

  • Ovo će biti prioritetni cilj u 2021. godini zajedno sa usvajanjem zakona o sukobu interesa.

Rad i tokom predizborne kampanje

Na sastanku supervizora sa gradonačelnikom i zamjenikom gradonačelnika, Sinišom Milićem i Antom Domićem, te predsjedavajućim i dopredsjedavajućim Skupštine, Esedom Kadrićem i Ivom Filipovićem, sagovornici su se složili da vladini odjeli i druga tijela javne uprave trebaju nastaviti raditi za vrijeme predizborne kampanje i perioda tehničkog mandata.

Kadrić je najavio mogućnost održavanja još jedne redovne sjednice do kraja mandata ovog saziva Skupštine.