Uspješno organizovan seminar i klupsko polaganje u sklopu 2. memorijala Nešat Ramadani

  Dana 04.07.2020.godine klub borilačkih sportova Lokomotiva Brčko distrikt BiH i sportsko društvo Pobjednik Brčko distrikt, organizovali su polaganja za veća KYU zvanja.

  Ispitnu komisiju sačinjavali su: Dragiša Jovanović – predsjednik komisije licencirani ispitivač, Mehmedalija Brkić – član komisije licencirani ispitivač i Amna Šehić – član komisije.

  Na polaganju se pojavilo 42 kandidata, od prijavljenih 43.

  Svi kandidati su uspješno položili za veća KYU zvanja. Za bijelo žuti 9. kyu položio je Luka Jovanović.

  Za žuti 8. kyu položili su sledeći: 1.Stefan Spravalo, 2.Elma Hercegovac, 3.Marko Pranjić, 4.Ivan Pejić, 5.Mihael Pejić, 6.Maid Kurtalić, 7.Harun Kurtalić, 8.Gabriela Antić, 9.Tomislav Andrić, 10.Antonio Antić, 11.Ana Salatović, 12.Petra Jusić, 13.Marina Ikić, 14.Helena Lovrić, 15.Dalia Serdarević, 16.Džuliano Osmanović, 17.Armela Kantić, 18.Džulijana Osmanović, 19.Muhamed Mujanović, 20.Emelah Šabanović, 21.Milan Rakita, 22.Mirko Grabež, 23.Samed Zahirović.

  Za oranž 7. kyu položili su:1.Eman Ibrišimović, 2.Katian Breščaković, 3.Emrah Ibrišimović, 4.David Jovanović, 5.Filip Ranisavić.

  Za crveni 6. kyu položili su: 1.Petra Rodić, 2.Amina Brkić, 3.Jusuf Kapković, 4.Benjamin Čačković, 5.Daut Šećić, 6.Latifa,Čačković, 7.Asima Hasikić, 8.Lejla Hasikić, 9.David Đorđević.

  Za zeleni 5. kyu položili su: Emina Hasnanbašić i Saliha Čačković.

  Za plavi 4.kyu položila je Nadija Šehić

  Za smeđi 2. kyu položio je Boris Pisarić.
  Po mišljenju komisije najbolji na polaganju bili su Maid Kurtalić, Saliha Čačković i Emina Hasananbašić.

  Uprava kluba čestita kandidatima koji su položili za veća kyu zvanja.

  U sali Pete osnovne škole Centralna Brčko,nakon polaganja,uspješno je održan i seminar za članove kluba borilačkih sportova Lokomotiva Brčko i sportskog društva Pobjednik Brčko distrikt BiH u karateu. Učestvovalo je 60 članova koji su dobili certifikate o učešću na seminaru.

  Voditelji seminara bili su Dragiša Jovanović majstor karatea 6 DAN, Milan Bojić majstor karatea 5 DAN i Mehmedalija Brkić majstor karatea 5 DAN.

  Seminar je održan u sklopu “2. Memorijala Nesat Ramadani u borilačkim vještinama 2020”.

  Autor: Klub borilačkih sportova "Lokomotiva" Brčko distrikt BiH