Unija veterana ARBiH: Prihvaćeno da se demobilisani borci iz Distrikta izjednače sa kolegama iz Federacije

Foto-ilustracija

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” Armije Republike Bosne i Hercegovine Brčko distrikt BiH uputila je danas saopštenje koje prenosimo u cijelosti, bez izmjena.

  • Predstavnici Jedinstvene organizacije boraca ARBiH – Brčko Distrikta su 04. maja u Sarajevu prisustvovali sastanku koji je vršilac dužnosti ministra za boračka pitanja Federacije BiH, Mirza Terzo upriličio sa svim organizacijama JOB “Unija veterana“ BiH koje egzistiraju na području Federacije BiH.

Brčanski predstavnici su ovaj sastanak iskoristili da još jednom ukažu na poziciju u kojoj se nalaze borci sa područja Distrikta, akcentirajući neravnopravan položaj, kad su u pitanju i novčane naknade, odnosno prinadležnosti koje se osiguravaju iz federalnog budžeta.

Konkretno je ukazano na neravnopravnu poziciju demobilisanih boraca, mlađih od 57 godina, koji su bez zaposlenja, a imaju pravo po osnovu Zakona o demobilisanim borcima, na naknadu za vrijeme provedeno u jedinicama ARBiH.

Na insistiranje naših predstavnika, prihvaćeno je da se, i u ovom segmentu demobilisani borci iz Distrikta, izjednače u ostvarivanju, prava, odnosno novčane naknade sa svojim kolegama iz Federacije BiH, kao i uvođenje u pravo supruga umrlih demobilisanih boraca.