Ugostitelji u Brčkom mole Policiju: Riješite problem prosjačenja

Foto: Arhiva

Udruženje ugostitelja Brčko distrikta BiH uputilo je danas brčanskoj Policiji Molbu za rješavanje problema prosjačenja u ovoj lokalnoj zajednici.

Ovim putem vam se obraćamo sa molbom za rješavanje, sve izraženijeg, problema prosjačenja u našem gradu.

Naime, postalo je nemoguće raditi u uslovima konstantnog prisustva na desetine, pretežno maloljetnih, lica koja po cijeli dan obilaze ugostiteljske objekte i zahtjevaju od gostiju da im daju novac.

Pri tome su izrazito bezobrazni i agresivni prema gostima, često uzimaju novac koji gosti ostave na stolu radi plaćanja računa, vidno pljavim rukama uzimaju hranu i piće sa stolova ispred gostiju, a dešavalo se i da pljuju u hranu gostima koji im ne daju traženi novac.

Napominjemo da mi nemamo nikakve mogućnosti da se odbranimo od njih, da ih sklonimo, niti da im zabranimo pristup, naročito uzimajući u obzir da se radi pretežno o maloljetnim licima.

Ukazujemo vam na činjenicu da je prosjačenje zabranjeno i kažnjivo na osnovu člana 14 Zakona o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH br. 32/2009 i 14/2010 – ispr.) koji u stavu 1) propisuje da ko prosjači na javnom mjestu bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM, dok je stavom 2) istog člana predviđeno da ko navodi na prosjačenje maloljetno lice, duševno ili tjelesno bolesno lice, odnosno lice zaostalog duševnog i tjelesnog razvoja bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.000 KM.

Posebno naglašavamo da je prosjačenje na odgovarajući način sankcionisano i Krivičnim zakonom Brčko distrikta BiH (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH, br. 19/20 – prečišćen tekst), i to članom 16 koji predviđa sledeće:

„Zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika

Član 216

(1) Roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje grubo zanemaruje svoje dužnosti zbrinjavanja ili odgoja djeteta ili maloljetnika, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovoga člana kaznit će se roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje zlostavi dijete ili maloljetnika, prisili ga na rad koji ne odgovara njegovoj životnoj dobi, ili na pretjerani rad, ili na prosjačenje, ili ga iz koristoljublja navodi na ponašanje koje je štetno za njegov razvoj.

(3) Ako je krivičnim djelom iz stavova 1 i 2 ovoga člana dijete ili maloljetnik teško tjelesnoozlijeđen, ili mu je teško narušeno zdravlje, ili se zbog krivičnog djela iz stavova 1 ili 2 ovoga člana dijete ili maloljetnik odao prosjačenju, prostituciji ili drugim oblicima asocijalnog ponašanja ili delinkvenciji, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.“

Osim toga, gore opisanim ponašanjem, lica koja prose na najteži mogući način narušavaju ugled grada, naročito uzimajući u obzir da u naš grad dolaze ljudi iz različitih država, te svojim sugrađanima prenose loša iskustva i zapažanja stečena kod nas.

Iz navedenog je jasno da imate i materijalne i formalno – pravne osnove da postupate, te vas molimo da to i učinite, kako u cilju specijalne, tako i generalne prevencije, a na kraju i u cilju održanja i zaštite pravnog poretka i ugleda ovog grada – navedeno je u Molbi.

--