More

  UDT VSTV-a formirao predmet nakon svjedočenja sudije Nedeljka Tabakovića

  - Advertisement -
  Urednik: Adis Mujdanović

  Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH formirao je dva predmeta koji se odnose na svjedočenja pred Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamenta BiH o stanju u pravosuđu u Bosni i Hercegovine, saznaje Fokus.ba.

  Anonimne prijave

  Naime, Komisija je od Ureda tražila očitovanje o tome da li su postupili po njihovim ranijim zaključcima koji su se odnosili na to da se transkripti određenih svjedočenja, a koja upućuju na to da je u određenim slučajevima u vezi s javnim nabavkama i borbom protiv korupcije, kao i upotrebi sistema za automatsko upravljanje predmetima (CMS) u Brčko distriktu bilo zloupotreba.

  Faksimil odgovora UDT-a VSTV-a Komisiji: Formirana dva predmeta

  Konkretno, Uredu su upućeni transkripti dijelova svjedočenja Đenana Salčina, bivšeg direktora Agencije za javne nabavke BiH i Hasima Šabotića, direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, a koji su na sjednici 2. jula prošle godine između ostalog govorili i o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, te o odbijanju određenih tužitelja da postupaju po anonimnim prijavama za korupciju.

  Ured je naveo da u ovom slučaju već poduzimaju i određene istražne radnje.

  Također, Komisija je Uredu na dalje postupanje dostavila kompletan tonski zapis svjedočenja sudije Nedeljka Tabakovića iz Osnovnog suda u Brčko distriktu, sa sjednice od 7. decembra prošle godine. Sudija Tabaković je, naime, pred Komisijom iznio šokantne podatke, između ostalog, i o tome da u Osnovnom sudu u Brčko distriktu predmete uopšte ne bira CMS, nego se sudije za određene predmete, prema njegovim tvrdnjama “namještaju podobnima”.

  Iz Ureda su Komisiju obavijestili da su i u ovom slučaju formirali predmet.

  – Na osnovu zaključka od 7. decembra formiran je predmet. Uredu je dostavljen dodatni dopis sudije Tabakovića uložen u ovaj predmet kao relevantni dio transkript. Zakonski rok za rješavanje pritužbi propisan članom 72. st. 1 Zakona o VSTV-u je dvije godine, ali Ured nastoji da sve pritužbe budu riješene u što kraćem roku. Sve radnje Ureda su povjerljive prirode kako je propisano članom 70. St. 1 zakona o VSTV-u pa Vas o istim ukoliko to smatrate potrebnim možemo obavijestiti na zatvorenoj sjednici Komisije – naveli su iz UDT-a VSTV-a.

  Prve istrage

  Inače, ovo su prvi slučajevi pokretanja istraga o iskazima svjedoka koji su govorili pred Istražnom komisijom o stanju u pravosuđu. Od maja prošle godine od kada je ova komisija počela s radom saslušani su brojni svjedoci, mahom nositelja pravosudnih funkcija.

  Privremenu istražnu komisiju osnovao je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sa ciljem da istraži stanje u pravosudnim institucijama u državi, s posebnim osvrtom, na sposobnost Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV) da sudjeluje u procesima neophodnim na putu ka članstvu u Europskoj uniji.

  Osim Damira Arnauta, koji predsjedava Komisijom, članovi Komisije su još parlamentarci Zlatan Begić, Branislav Borenović, Alma Čolo, Zukan Helez, Mirjana Marinković-Lepić, Dragan Mektić i Mira Pekić.

  Ova komisija ima veliku podršku u radu predstavnika međunarodne zajednice u BiH, ali i američkog kongresa.

  Ko govori istinu o stanju u brčanskom pravosuđu? (21.12.2020)

  Dva teksta koja tematiziraju stanje u brčanskom pravosuđu, saopštenje Udruženja sudija/sudaca od 18.12. i demant sudije Osnovnog suda Nedeljka Tabakovića od 21.12, nametnula su pitanje – ko govori istinu?

  Saopštenje Udruženja sudija

  Udruženje sudija/sudaca Brčko distrikta BiH oštro osuđuje i potpuno se ograđuje od svjedočenja sudije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH Tabaković Nedeljka, koje je 07. decembra ove godine iznio pred Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamenta BiH za utvrđivanje stanja u Pravosuđu BiH, a koje su potom objavili pojedini mediji i portali.

  Stav Udruženja je da su izjave našeg kolege Nedeljka Tabakovića njegova privatna stvar sve dok tim izjavama ne narušava integritet Pravosuđa u Brčko distriktu BiH. Međutim, u ovom slučaju, njegove proizvoljne, ničim izazvane optužbe na račun funkcionisanja CMS sistema i favorizovanje pojedinih sudija u zavisnosti od predmeta, ozbiljno su narušili integritet ove institucije, za koju čak i sudija Tabaković, istina nevoljno priznaje da ima dobre rezultate.

  Između ostalog, sudija Tabaković u svom svjedočenju pominje zloupotrebu Sistema za automatsko upravljanje predmetima (CMS), te da se određeni predmeti dodjeljuju „podobnim“ sudijama kojima se na taj način „namještaju“ određeni predmeti. Osim što svoje kolege subjektivno etiketira na „podobne“ i „nepodobne“, dakle „poštene“ i „nepoštene“, isti sudija je također u svom navođenju imao primjedbe i kritike na način ocjenjivanja i uopšte na rad Pravosuđa na nivou cijele BiH.

  Članovi Udruženja sudija/sudaca Brčko distrikta BiH jednoglasni su u mišljenju da je nedopustivo ovakvo površno i paušalno iznošenje insinuacija njihovog kolege Tabakovića na račun rada Pravosuđa u Brčko distriktu BiH, a naročito bez navođenja konkretnih i određenih činjenica.

  Udruženje sudija se ovim putem obraća javnosti bez bilo kakve loše namjere u pogledu integriteta sudije Tabakovića i bez bilo kakvog vida revanšizma, već nalazi da javnost ne treba ostati uskraćena za istinite podatke.

  Tačnije, pomenuti CMS sistem, koji se koristi u radu Pravosuđa, je tako organizovan sistem u kome se jasno zna ko ima pristup i kontrolu sistema, kao i to da se sve promjene koje se dešavaju u sistemu bilježe u glavnoj bazi podataka u VSTV-u u Sarajevu, a što je sve lako provjeriti nadležnim organima. Teško je povjerovati da u 21. vijeku može postojati softver koji se koristi u Pravosuđu i koji se može koristiti tako kako sudija Tabaković tvrdi, a da iza takvih radnji ne ostane nikakvog traga?

  Dakle, cilj Udruženja sudija je da javnost, ovim obraćanjem, dobije pravu sliku o čemu se zapravo ovdje radi, obzirom da je svjedočenje pomenutog sudije izašlo u pojedinim medijima.

  Indikativno je da se sudija Nedeljko Tabaković nije pojavio na Kolegiju sudija Brčko distrikta BiH, sazvanom odmah nakon njegovog svjedočenja pred Privremenom istražnom komisijom, na koji je neposredno pozvan kao i sve druge sudije koje su svoje obaveze uskladile, da bi prisustvovale opštoj sjednici sudija proširenoj sa uposlenicima Informatičke službe kao i šalterskim radnicima koji rade na unosu predmeta. To je zaista šteta, jer je na Kolegiju mogao da otvoreno i konkretno iznese, pred svojim kolegama u kolektivu u kojem radi, na kojim činjenicama zasniva svoje tvrdnje o „malverzacijama“ u CMS-u, odnosno da navede spoznaje o nekom konkretnom primjeru. Međutim, kolega Tabaković nije prisustvovao sjednici Kolegija, pravdajući se da je na ročištu, čime je Kolegij ostao uskraćen za dobijanje konkretnih podataka, u vezi njegovog svjedočenja pred Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamenta BiH.

  Na kraju, ostaje samo subjektivan stav sudije Tabakovića, ali stav koji narušava ugled Pravosudnih institucija BD BiH u očima građana, a sve zbog iznošenja niza neistina, na šta Udruženje sudija Brčko distrikta BiH nije moglo ostati bez reakcije i svog jasnog stava.

  Demant sudije Osnovnog suda Brčko distrikta Nedeljka Tabakovića

  Udruženje sudija Brčko distrikta BiH (dalje: Udruženje) se u nedavno objavljenom saopštenju ogradilo od mog svjedočenja pred Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosuđu (dalje: Komisija), te u saopštenja između ostalog navodi da se nisam pojavio na Kolegijumu sudija Osnovnog suda Brčko distrikta (dalje: Kolegij). Međutim, autor saopštenja (iako Udruženje po zakonu ima svog zastupnika), nije se udostojio potpisati i javnost upoznati sa razlozima zbog kojih sam bio spriječen da prisustvujem istom.

  Međutim, prije nego što demantujem navode saopštenja, jako je bitno (kako bi javnost stvorila što jasniju sliku o svemu ovome), da se napravi jasna razlika između Udruženja sudija i Kolegija sudija (jer ovo nije jedno te isto). Iz sadržaja saopštenja može se zaključiti da Udruženje, očigledno i namjerno, zadire u neke stvari koje se tiču isključivo Osnovnog suda Brčko distrikta.

  Naime, Kolegij sudija je radno tijelo Osnovnog suda i opštu sjednicu čine sve sudije tog suda. S druge strane, Udruženje sudija je kao i svako drugo udruženja, ima članove i ciljeve definisane Statutom. Dakle, javnost treba da zna, da nisu sve sudije članovi Udruženja sudija (određen broj sudija Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, u koje spadam i ja, nismo članovi Udruženja). Opet, članovi Udruženja mogu biti i lica koja nisu sudije Osnovnog suda (npr. sudije Apelacionog suda Brčko distrikta).

  Prema tome, ostaje nejasno zašto se Udruženje ograđuje od izjava sudije koji nije njihov član, a pogovo nejasno ostaje, odakle navedenom Udruženju uopšte pravo da se miješa u rad organa suda, odnosno Kolegija sudija?

  Naime, javnost takođe mora da zna da je Udruženje uopšte nema nadležnost da daje ocjenu da li su izjave bilo kojeg sudije narušile integritet pravosuđa, kako se to navodi u saopštenju. Visoki sudski i tužilački savjet BiH (dalje: VSTS) je jedini organ koji je zakonom ovlašten da utvrđuje da li određeno ponašanje nosioca pravosudne funkcije predstavlja neki od disciplinskih prekršaja.

  Dakle, što se tiče mojih izjava one nisu iznesene bilo gdje, naprotiv, iznio sam ih u svojstvu nosioca pravosudne funckije i sudije Osnovnog suda Brčko distrikta pred Komisijom, koja me takođe putem navedenog suda, pozvala da iznesem svoje mišljenje o stanju u pravosuđu, koje i ovom prilikom ocjenjujem katastrofalnim.

  Prema tome, ne može se smatrati da ono što sam iznio pred Komisijom narušava integritet pravosuđa, već ga naprotiv, upravo prikazuje onakvim kakvim ono jeste. U prilog tome, najbolje govori treći ovogodišnji izvještaj OSCE-a i Pribeov izvještaj, koji nisu pristrasne institucije, odnosno lica, već neutralni i objektivni posmatrači stanja u našem pravosuđu.

  Nego, kada je u pitanju moje svjedočenje u pogledu CMS, odnosno sistema koji bi trebao da služi da se predmeti sudijama dodijeljuju isključivo automatski i mogućnosti zloupotrebe istog, mogu slobodno reći da i dalje ostajem pri svojim tvrdnjama da je u pravosuđu prisutna pojava zloupotrebe CMS. A da li ima zloupotreba, to je stvar SIPA, OSA i drugih organa koji su nadležni da sprovedu adekvatnu istragu i utvrde konkretne činjenice. To što se kod pojedinaca u brčanskom pravosuđu, koji su u svemu ovome prepoznali i vidjeli sebe, pojavljuje opravdan strah, to je nešto sasvim drugo.

  Dalje, kada je u pitanju navod da se nisam pojavio na opštoj sjednici Kolegija koji je sazvan odmah nakon mog svjedočenja na kojem sam mogao da iznesem tvrdnje o CMS, valja opet ponoviti i debelo podvući da je jedino VSTS nadležan da saslušava sudije kada je riječ o disciplinskoj odgovornosti, dakle, nema ni Udruženje ni Kolegij nadležnost da organizuju takvu vrstu saslušanja ili kojekakvog vida suđenja bilo kojem od sudija.

  Dakle, da li se CMS zloupotrebljava ili ne, nije stvar glasanja već sprovođenja ozbiljne istrage koja predstavalja složen postupak, jer zahtjeva sprovođenje prikupljanja dokaza i drugih istražnih radnji, vještačenja, itd. Ako već nije, Komisija će zapisnik o mom svjedočenju dostaviti Kancelariji disciplinskog tužioca na dalje postupanje. Ko nema oraha u džepu, nema čega ni da se boji. Prema tome, pustimo tužioca da radi svoj posao.

  Što se tiče sjednice Kolegija, tačno je da nisam prisustvovao istoj, međutim, ne zato što nisam htio, kako se to predstavlja u saopštenju, već zato što sam u vrijeme za koje je zakazan Kolegij, već bio zakazao ročište u jednom od predmeta. Dakle, nisam mogao doći na Kolegij, niti sam u trenutku kad sam saznao za održavanje istog, mogao uskladiti svoje obaveze, a ovo iz razloga jer se sjednica Kolegija zakazuje na dan održavanja istog ili koji dan ranije, dok se termin za ročište zakazuje mjesec ili dva ranije. Međutim, obavijestio sam Kolegij da neću stići da prisustvujem, o čemu takođe postoji pisani trag, kao i o tome da sam već ranije za taj dan zakazao ročište, pozvao stranke i svjedoke, što se lako može provjeriti kroz CMS. Šta sam trebao da učinim, da se ne pojavim i da stranakama, punomoćnicima i svjedocima kažem da je ročište odgođeno?

  Takođe, želim javnost upoznati sa tim, da je Kolegij zloupotrebljen, što potvrđuje činjenica da je sazvan odmah nakon mog svjedočenja i tema o kojoj se raspravljalo. Dakle, ako je jedina tačka dnevnog reda bila raspravljanje Kolegija o mom svjedočenju, onda je valjda o terminu sjednice Kolegija, predsjednik suda prvo trebao da se usaglasi sa mnom, što bi bilo kolegijalno. Pod uslovom, da je Kolegij zakonom ovlašten da raspravlja, a što nije.

  Dalje, netačna je tvrdnja da sam svoje kolege etiketirao kao poštene i nepoštene. Naime, sve sudije kao i građani ove države, dakle cjelokupna javnost, imala je priliku da čuje presretnuti razgovor između određenog sudije i ranijeg gradonačelnika Brčko distrikta protiv kojeg se vodila istraga u kojem prvi odgovora drugom da se ne brine jer ima svog sudiju, što samo potvrđuje ko dijeli sudije i smatra ih podobnim, odnosno nepodobnim.

  Ista ta javnost bi trebala da zna da sam protivnik takvih pojava u pravosuđu BiH. Jednako tako, protivnik sam nepotizma i rodbinskog zapošljavanja u pravosuđu, o kojem sam takođe govorio pred Komisijom, a Osnovni sud Brčko distrikta je najbolji primjer toga, jer su supruge i predsjednika Osnovnog i Apelacionog suda Brčko distrikta zaposlene u Osnovnom sudu Brčko distrikta, što se može i provjeriti na internet stranici suda.

  I za kraj, neću iznositi zaključak o tome ko je subjektivan i ko je u pravu. Neka građani sami donesu zaključak, ko narušava integritet pravosuđa i pravosudnih institucija. Ili oni koji o predmetima koji su u toku pričaju sa političarima, koji svoje kolege predstavljaju kao svoje vlasništvo i koji svoje supruge zapošljavaju u pravosudne institucije? Ili Nedeljko Tabaković koji otvoreno priča i bori se protiv toga?

  - Advertisement -spot_imgspot_img

  POSLEDNJE VIJESTI

  - Advertisement -

  POVEZANE VIJESTI

  - Advertisement -spot_img