Udruženje ugostitelja: Ukinuti mjere

Foto: Otisak.ba / Arhiva

Dana 7.7.2020. godine Štab za zaštitu i spašavanje Brčko dikstrika BiH (u daljem tekstu: „Štab“) je izdao naredbu kojom se ograničava rad ugostiteljskih objekata na prostoru Brčkog do 23.00 sata.

Osim toga, Štab je 16.7.2020. godine izdao naredbu – izmjenjenu 5.8.2020. godine, kojom je, između ostalog, zabranio organizovanje svečanosti i proslava u ugostiteljskim objektima, naložio posebnu organizaciju rada u istim, koja podrazumijeva ograničen broj gostiju za istim stolom, fizičku udaljenost između gostiju za istim stolom od najmanje 1,5 metar, kao i razmak izmežu stolova 1,5 metar, odredio ograničenje ukupnog broja lica koja u objektu mogu biti u isto vrijeme, kao i udaljenost izmedju muzičara i izvođača međusobno i udaljenost istih od ostalih lica u objektu.

Nakon mjesec dana od stupanja na snagu navedenih mjera odlučili smo da vam se ovim putem obratimo sa molbom za ukidanjem istih, iz razloga nesvrsishodnosti nekih od mjera, te nemogućnosti organizovanja rada u skladu sa propisanim ograničenjima.

Naime, ograničenje rada do 23.00 sata nama čini veliku finansijsku štetu, a takva mjera sama po sebi nema nikakvu svrhu, niti doprinosi poboljšanju epidemiološke situacije, i to jer se nakon 23.00 sata broj gostiju, po redovnom toku stvari, smanjuje, a time se smanjuju i kontakti i mogućnost prenošenja virusa.

Osim toga, u našem gradu postoje objekti koji počinju sa radom tek od 22.00 sata, što znači da ste ovom naredbom zatvorili iste, a da im pri tome nije obezbjeđena nikakva pomoć, čime ste i vlasnike a naročito zaposlene u tim objektima doveli u vrlo nepovoljnu situaciju.

Mjera koja se odnosi na obavezan razmak između gostiju za istim stolom, kao i između stolova je neprimjenjiva jer bi zahtjevala potpunu reorganizaciju prostora, kao i zamjenu cjelokupnog inventara – stolova, a s obzirom na dimenzije istih koje su nedovoljne za provođenje ove mjere, a to bi iziskivalo dodatno vrijeme i novčana sredstva koja mi, upravo zbog cjelokupne situacije nismo u mogućnosti da obezbjedimo.

Drugi način kojim bismo prilagodili svoj rad navedenoj naredbi bi podrazumijevao udaljavanje gostiju od stola čime bi se obezbjedio potreban razmak, ali bi se izgubila svrha dolaska u ugostiteljski objekat, jer bi gosti faktički morali da non-stop ustaju da bi uopšte konzumirali svoju narudžbu.

Pri tome, zaposleni nemaju vremena a ni način da u svakom trenutku prate da li su gosti propisno udaljeni jedni od drugih, a sve i da primjete kršenje ove mjere nemaju nikakvu mogućnost a pogotovo ne potrebno ovlašćenje da ih fizički udalje iz lokala, ili na neki drugi način sankcionišu.

Ovdje posebno ističemo da nije u redu da na nas prebacujete svu odgovornost i da nas kažnjavate za nešto što ne možemo spriječiti niti kontrolisati.

Dalje, ograničavanje broja lica u objektu na način da u istom može biti broj ljudi koji se dobije kada se ukupna površina objekta podijeli sa 2,5, dovodi do zatvaranja određenog broja manjih objekata jer kada se uzmu u obzir zaposleni, za goste skoro da i nema mjesta.

Napominjemo da je osnovno načelo uvođenja bilo kakvih zabrana i ograničenja proporcionalnost cilju koje se želi postići, a iz svega navedenog je jasno da taj princip prilikom donošenja svih mjera nije uopšte uzet u obzir, jer ćete ovim zabranama, ukoliko ih odmah ne ukinete, uništiti cijelu jednu privrednu granu, a nećete postići cilj – virus će se i dalje prenositi medju populacijom, samo na drugim mjestima.

Takođe, želimo da vam ukažemo na činjenicu da je ugostiteljstvo posebna grana privrede koja svoj puni kapacitet ostvaruje tokom ljetnjeg perioda, te da će se u mjesecima koji slijede obim posla svakako smanjivati, uz neizvjesnost oko epidemiološke situacije koja može biti takva da nam potpuno zabranite rad, i time onemogućite ostvarivanje bilo kakvih prihoda.

U vezi sa navedenim, molimo vas da sva gore navedena ograničenja i zabrane odmah ukinete, a da eventualne naredne zabrane ponovo uvedete u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, i na taj način nam omogućite da radimo i živimo od svog rada, jer ćemo u protivnom biti prinuđeni da zatvaramo lokale i time ostavimo bez bilo kakvih prihoda čitave porodice.

Nadamo se da ćete nas hitno pozvati na razgovor na kojem ćemo doći do najboljih rješenja u borbi protiv zajedničkog nam neprijatelja.

Autor: Udruženje ugostitelja