Udruženje građana “Vive Žene” Tuzla održalo završne psihosocijalne radionice u Bratuncu i Brčko Distriktu

Prvu polovinu mjeseca juna obilježio je završetak psihosocijalnih radionica za grupe žrtava/svjedoka u zajednicama na području Brčko Distrikta i Bratunca, koje je kao aktivnost u okviru projekta “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima“, sprovelo Udruženje građana „Vive Žene“ Tuzla.

Radionice su imale za cilj informisati žrtve i svjedoke o njihovim pravima i obavezama te ih upoznati sa glavnim uzročnicima stresa i načinima suočavanja sa istim.

Po završetku susreta, učesnici su izvršili evaluaciju svih održanih radionica gdje su naveli samo riječi pohvale za metod i pristup u radu voditelja UG “Vive Žene” Tuzla kao i da su radionice za njih bile uspješne i pune korisnih informacija. Posebno su naglasili značaj obrađenih tema te iskazali interes za zajedničku saradnju u budućim aktivnostima u sklopu navedenog projekta.

Pored radionica, projektom je predviđeno i zajedničko obilježavanje 26. juna – Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, održavanje četiri dvodnevna treninga za preživjele/svjedoke iz različitih zajednica sa ciljem povezivanja i učvršćivanja njihovih veza kao i studijska posjeta Sudu Bosne i Hercegovine koja bi trebala imati edukativnu ali istovremeno i terapijsku svrhu stvaranja većeg povjerenja u instituciju suda i eliminisanja straha od svjedočenja.

Udruženje građana „Vive Žene” vjeruje da će se navedenim aktivnostima doprinijeti prevenciji transgeneracijskog prenosa traume i izgradnji trajnog mira u Bosni i Hercegovini. Zbog svega, ovaj projekat se može ocijeniti i kao investiciju od koje će i šira zajednica ali i cjelokupno društvo u BiH imati korist.

Projekat je podržala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) kroz Regionalni projekat o ratnim zločinima (RWC).

Autor:  Udruženje građana „Vive Žene” Tuzla