U Brčkom pooštrene epidemiološke mjere

Nakon održane 94. sjednice Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH donio je naredbu:

Obustavlja se, od dana 12.4.2021. godine do 16.4.2021. godine, odvijanje vaspitno-obrazovnog rada u prostorijama osnovnih i srednjih škola na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kako slijedi:

a) za učenike od 6. do 8. razreda osnovnih škola,

b) za učenike 1. do 3. razreda srednjih škola,

Za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koji su izuzeti iz člana 1. ove Naredbe nastavlja se odvijanje vaspitno-obrazovnog rada.

Na današnjoj sjednici Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH donio je naredbu:

 • Zabranjuje se kretanje osobama na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u narednih 15 (petnaest) dana u vremenskom periodu od 22.00 do 05.00 sati.
 • Dozvoljava se tokom trajanja zabrane kretanja rad dežurnih apoteka i benzinskih stanica samo u dijelu koji se bavi točenjem goriva, rad privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom.
 • Odredbe stava (1) ovog člana ne primjenjuju se na zaposlene koji vrše službene dužnosti ili su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u vezi s proglašenjem stanja prirodne nesreće zbog korona virusa, kao i zaposleni u pravnim licima u kojima se radi kontinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama.
 • Za provođenje ove naredbe zadužuje se Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
 • Prema osobama koje se ponašaju suprotno od člana 1. stava (1) ove naredbe Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine postupa u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH.

Nalaže se obavezno nošenje zaštitne maske (prekrivena usta, nos i brada) u zatvorenim prostorima a na otvorenom prostoru u grupi od dva ili više lica i da održavaju fizičku distancu od 2 metra, osim članova užeg domaćinstva.

 • Ograničava se rad svim privrednim subjektima na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, osim privrednim subjektima iz člana 1. stav (2) i (3) ove naredbe, do 19.00 sati.
 • Radno vrijeme privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, u dijelu prometa krajnjim kupcima ograničava se do 19.00 sati.
 • Dozvoljavaju se rekreativne aktivnosti koje se obavljaju u zatvorenom prostoru do 19.00 sati.
 • U ugostiteljskim objektima na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dozvoljeno je da mogu biti maksimalno 2 (dvije) osobe za jednim stolom, a ukoliko su iz istog domaćinstva maksimalno do 4 (četiri) odobe.
 • Zabranjeno je svako organizovano okupljanje s muzikom uživo, di-džejevima i slično.
 • Zadužuje se Ured gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – Inspektorat i Policija Brčko distrikta BiH da u skladu u svojim nadležnostima vrše pojačanu kontrolu poštovanja mjera i naredbi Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u ugostiteljskim objektima, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.1141SM-213/20 od 8. 5. 2020. godine, kao i kontrolu poštovanja svih preporuka u skladu s vrstom djelatnosti, koje nisu u suprotnosti s ovom naredbom, a sve s ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa – COVID-19, te ukoliko se utvrdi nepoštovanje epidemioloških mjera u ugostiteljskom objektu istom onemogući daljnji rad do kraja radnog vremena tog radnog dana.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH donio je naredbu gdje se zadužuju rukovodioci svih oragana javne uprave da sva putnička vozila koja se vode u njihovim evidencijama stave na raspolaganje JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine kako bi se ista koristila za prevoz pacijenata pozitivnih na koronavirus COVID -19.

Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine donio je i Uputstvo o pravilnom nošenju maske, a u skladu sa preporukom Kriznog štaba u zdravstvu:

UPUTSTVO O PRAVILNOM NOŠENJU MASKI

 • PRIJE STAVLJANJA MASKE, OPRATI RUKE SAPUNOM I VODOM ILI ALKOHOLNIM DEZINFICIJENSOM.
 • POKRITI USTA, NOS I BRADU MASKOM, PROVJERITI DA SU RUBOVI MASKE PRAVILNO POSTAVLJENI I DA DOBRO PRIANJAJU UZ LICE.
 • IZBJEGAVATI DIRANJE MASKE TOKOM KORIŠTENJA. AKO JE DIRAMO, POTREBNO JE OPRATI RUKE SAPUNOM I VODOM ILI ALKOHOLNIM DEZINFICIJENSOM.
 • MASKU KOJA SE NAVLAŽILA, ZAMJENITI NOVOM.
 • MASKU SKIDATI SA ZADNJE STRANE (NE DIRATI PREDNJI DIO) TE JE BACITI U KANTU ZA OTPAD.
 • NAKON TOGA, OPRATI RUKE SAPUNOM I VODOM ILI ALKOHOLNIM DEZINFICIJENSOM.
 • PLATNENE MASKE BI SE NAKON JEDNOG NOŠENJA TREBALE OPRATI NA 95 STEPENI A NAJMANJE NA 60 STEPENI I DOBRO OSUŠITI.
 • NAJVAŽNIJA MJERA JE DRŽANJE DISTANCE.