U Brčko distriktu preko hiljadu fiktivno prijavljenih osoba u 28 mjesnih zajednica

Autor: Suada Malkanović

Odjel za javni registar, Pododjel za lična dokumenta Vlade Brčko distrikta BiH u periodu od 15. septembra do 15. decembra 2020. godine sproveo je aktivnost provjere vjerodostojnosti prijavljenih adresa na području Distrikta. Anketari, koji su bili angažovani na tim aktivnostima za tri mjeseca u 28 mjesnih zajednica na području Brčko distrikta BiH izvršili su provjeru adresa za 22.781 lice.

  • Našom analizom dokazano je da se za 1.024 osobe se ne može utvrditi status, odnosno da su to osobe za koje ne zna niko počev od komšija, upravnika zgrada i predsjednika mjesnih zajednica. 1.122 osobe trenutno borave u inostranstvu, 20 njih je odbilo saradnju sa anketarima a 41 lice je umrlo, što pokazuje da je ukupno 20.565 lica uredno pronađeno na svojim prijavljenim adresama – kazao je šef Pododjeljenja za lična dokumenta Zlatko Jašarević.

Navedeni podaci pokazuju da od 22.781 provjerene osobe u Brčko distriktu BiH njih preko hiljadu nije pronađeno na prijavljenoj adresi, što se može smatrati fiktivnim prijavama mjesta prebivališta.

  • Mi ćemo sprovesti upravni postupak i svi ovi slučajevi će se pojedinačno ispitati i rasvijetliti uz saradnju Policije Brčko distrikta BiH, a nakon toga tim osobama ćemo poništit i prebivalište i ličnu kartu, jer se radi uglavnom o licima koja koriste određene privilegije u Brčko distriku BiH – istakao je Jašarević.

S obzirom da su do sada imali podršku prethodnog saziva Vlade, Jašarević je kazao da se nada da će ih i nova vlast podržati u narednom periodu kako bi do kraja priveli ove aktivnosti, jer od ukupno 78 mjesnih zajednica na području Distrikta provjera je izvršena samo u njih 28.

--