Treća osnovna škola Brčko: Izložba povodom 60 godina rada škole u novoj zgradi

U 2021. godini se navršava 60 godina od kada je III Osnovna škola (raniji naziv Osnovna škola Zaim Mušanović) počela sa radom u novoj zgradi. Program obilježavanja ovog velikog jubileja, između ostalog, činit će i izložba koju će pripremiti Služba za arhiv Brčko distrikta BiH i III Osnovna škola, navedeno je u njihovom današnjem zajedničkom saopštenju.

Pozivamo sve bivše i sadašnje učitelje, nastavnike i učenike da nam se pridruže i učestvuju u pripremi i realizaciji programa obilježavanja ovog velikog jubileja. Ukoliko posjedujete fotografije ili dokumente koji svjedoče o radu škole, nastavnim i vannastavnim aktivnostima, bivšim učiteljima, nastavnicima i učenicima molimo da dostavite u sjedišta III osnovne škole ili Arhiva  Brčko distrikta BiH.

Ukoliko posjedujete dokumente/fotografije u elektronskom obliku možete ih dostaviti na mail adrese: trecaosnovnaskolabrcko@gmail.com i arhivbrcko@gmail.com

Svaki doprinos ovim aktivnostima je naš prilog kulturi pamćenja blistave istorije ove škole i bit će dokumentovan i javno istaknut.