Sutra Dan žalosti u Brčkom

    Foto: Kabinet gradonačelnika

    Proglašava se 11. juli 2020. godine Danom žalosti u Brčko distriktu BiH. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave BiH na pola koplja, odnosno jarbola na zgradama Vlade i institucija distrikta Brčko.

    Medijske kuće na teritoriji Brčko distrikta BiH i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji distrikta Brčko dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

    Odluka o proglašenju Dana žalosti je donesena na osnovu Odluke Skupštine Brčko distrikta BiH o utvrđivanju Dana žalosti u Brčko distriktu BiH.

    Autor: Vlada Brčko distrikta BiH