More

  Sportsko-ribolovni savez krši Zakon o slatkovodnom ribarstvu

  Sportsko-ribolovni savez Brčko distrikta BiH (SRS) prenošenjem nadležnosti izdavanja dozvola na svoje članice krši član 25. Zakona o slatkovodnom ribarstvu, odlučila je Apelaciona komisija Distrikta, usvojivši tako žalbu jednog od sportsko-rekreativnih ribolovaca.

  “Nosilac ribolovačkog prava ne smije to pravo prenositi na drugo fizičko ili pravno lice”, piše u tom članu Zakona.

  Grupa sportsko-rekreativnih ribolovaca iz Distrikta uplatila je ove godine po 100 KM na ime takse za ribolovačku dozvolu direktno na žiro račun nosioca ribolovačkog prava – SRS.

  Nakon toga, jedan iz pomenute grupe uputio je zahtjev za izdavanje dozvole Savezu, uz sve prateće dokumente kao dokaze da ispunjava uslove.

  Nije dobio odgovor na zahtjev niti dozvolu, te je uputio žalbu Apelacionoj komisiji.

  U žalbenom postupku SRS je Apelacionoj komisiji odgovorio da je na sjednici održanoj 7. marta ove godine donio odluku kojom se nadležnost za izdavanje ribolovačkih dozvola prenosi na članice Saveza, udruženja sportskih ribolovaca Kečiga, Smuđ i Tinja Ravne.

  “Ovakvom odlukom SRS je pokušao da opravda i legalizuje desetogodišnje izdavanje rekreativno-sportskih ribolovačkih dozvola koje vrše njegove članice”, ističu za Otisak.ba iz facebook grupe Ribolovci Brčko.

  Navode da članice SRS sebi zadržavaju i 60 KM od svake izdate dozvole, što je po članu 61. Zakona o slatkovodnom ribarstvu takođe zabranjeno.

  “Sredstva uplaćena na ime naknade za dozvole (…) prihod su nosioca ribolovačkog prava i budžeta Brčko distrikta”, piše, između ostalog, u tom članu Zakona.

  Savez nema para

  U odgovoru na zastupničko pitanje na sjednici brčanske Skupštine izneseno je da Savez nije izmirio svoje zakonske obaveze prema budžetu Distrikta, te da vodotokove nije poribio godinama, jer nema para.

  Prije nekoliko dana mediji su objavili da SRS ima samo jednog ribočuvara, jer za druge nema sredstava, te da u rijeci Savi nema ribe.

  “Zato što članicama za izdatih 250 ribolovačkih dozvola godišnje pripadne 15.000 KM, a Savezu samo 10.000 KM, od čega mora polovinu uplatiti u budžet Distrikta, pa čekati kraj godine da mu se ta sredstva stave ponovo na raspolaganje”, objašnjavaju Ribolovci Brčko.

  Ogorčeni su mirnim posmatranjem odgovornih i poručuju im da se “obračunaju sa grupom koja vodi SRS kao i javno dobro – vodotokove – u propast već punu deceniju”, te traže da se uradi nadzor nad radom SRS.

  “Da vam pomognemo mi. Zatražite im na uvid izvode iz bankovnih računa i sve će vam biti jasno”, zaključuju.

  Novinar: Adis Mujdanović

  Čitano

  Povezani članci