Sport u Brčko distriktu BiH

Brčko (Foto: Arhiva)

Brčko distrikt BiH predstavlja lokalnu zajednicu za bogatom sportskom istorijom. S tim u vezi lokalna samouprava je, kao i ostatak Bosne i Hercegovine i svijeta, uradila niz zakonskih okvira kojima se uređuje ova oblast. Konkretno realizovanje sporta se u Brčkom definiše se Zakonom o sportu Brčko distrikta BiH kao polaznoj osnovi za obavljanje sportske djelatnosti na nivou lokalne zajednice.

Zakonom se definiše značenje termina: Sport; Sportista; Učesnici u sportu; Vrhunski sportist; Sportist amater; Sport za lica s invaliditetom; Sportska rekreacija; Amaterski sportski klub; Sportske aktivnosti; Nosioci sportskih aktivnosti; Sportske djelatnosti; Sportski objekat; Granski savez; Sportska pravila, a sve sa ciljem smanjivanja prostora za mito i korupciju.

Navedenim Zakonom definisani su takođe osnovni principi u organizaciji sporta, javni interes i ciljevi Distrikta u sportu, strategija razvoja sporta i programi razvoja kao i sadržaj strategije i međunarodna zasnovanost. Zakon između ostalog definiše organizaciju sporta kroz sljedeće oblasti:

  • Dužnosti nosilaca sportskih aktivnosti;
  • Pravna lica u sportu;
  • Fizička lica u oblasti sporta;
  • Prava i obaveze sportista;
  • Zdravstvena zaštita u sportu i antidoping kontrola;
  • Sportska takmičenja, sportske manifestacije i sportski objekti;
  • Sredstva za finansiranje i nadzor;
  • Kaznene odredbe.

Kako smo već ranije isticali, korupcija predstavlja svaki oblik zloupotrebe vlasti radi koristi koja je prisutna u svim društvima, nezavisno da li je u privatnom ili javnom sektoru, pa samim tim i sportu, te je iz tog razloga neophodno što detaljnije uređenje oblasti sporta kako bi sport ostao što više imun na korupciju. S tim u vezi detaljnije uređenje sporta vrši se putem niza podzakonskih akata (pravilnici, politike, akcioni planovi, strategije i slično).

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

--