Sport i korupcija: Uloga medija

Foto-ilustracija

Prisustvo korupcije u sportu, najčešće je prisutno u vrhunskom sportu, koji danas po mnogima predstavlja čist biznis, dok su amaterski a posebno rekreativni sport za sada pošteđeni ove negativne pojave. Razlog za ovo nalazi se upravo u činjenici da je sport sve više komercijalizovan u modernom društvu. Kao i u drugim oblastima, tržište kroz konkurenciju i borbu za opstanak, obara najvažnije principe sportske etike i čini sportsku djelatnost izuzetno koruptivnom.

Uzroci nastanka korupcije u sportu?

Najčešći uzroci za nastanak korupcije u sportu su:

  • Komercijalizacija sporta;
  • Sportsko klađenje;
  • Politizacija sporta;
  • Nedovoljna transparentnost transfera profesionalnih igrača;
  • Nedovoljna transparentnost trošenja budžetskih sredstava sportskih klubova.

Vijeće EU o korupciji u sportu?

Vijeće EU je usvojilo zaključke o borbi protiv korupcije u sportu obzirom da su korupciju u sportu prepoznali kao važan problem u društvu. Glavni je cilj zaključaka ukazati na način na koji EU, njegove države članice i sportski pokret mogu doprinijeti postizanju integriteta i pravednosti u sportu. U njima se prepoznaje da, iako korupcija u sportu nije ništa novo, ne postoji opšti pristup EU-a antikorupcijskim mjerama u sportu. Korupcija je u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) prepoznata kao jedno od „područja osobito teškog kriminaliteta s prekograničnim elementima”. Istaknuti slučajevi korupcije posljednjih godina pokazali su potencijalnu štetu koju ona može nanijeti ugledu sporta u odnosu na integritet sporta i pošteno postupanje.

Uloga medija u borbi protiv korupcije u sportu

Mediji kao glavni akteri kreiranja mišljenja javnosti i kao glavni prenosnici informacija imaju veliku ulogu u suzbijanju korupcije u svim oblastima pa tako i u sportu. S tim u vezi, za obezbjeđivanje uključenosti medija u borbu protiv korupcije u sportu neophodno je da se ispune sljedeća dva uslova:

  1. Nezavisnost medija;
  2. Motivisanost medija.

Uloga medija u suzbijanju korupcije u sportu, dakle, je neizostavna za uspješnost borbe, obzirom da su mediji moćan i neizostavan marketinški alat u društveno-ekonomskim područjima na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou i glavna „ulaznica“ građanima za bolji i perspektivniji život.

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

--