Skupštinska diskusija o dječijem doplatku: Kako riješiti problem Prutača? (VIDEO)

Skupština Brčko distrikta BiH u četvrtak je usvojila izmjenu i dopunu Zakona o dječijoj zaštiti u drugom čitanju, zaključivši da je ovo početak rješavanja problema sa roditeljima koji svoju djecu ne šalju u škole.

Iz zanimljive jednosatne diskusije najviše se nametnulo pitanje – kako riješiti problem humanitarnog naselja Prutače?

Novinar: Adis Mujdanović
Montažer: Samir Tukulj
--