More

  Skupština započela 17. redovnu sjednicu

  spot_imgspot_img

  [SAOPŠTENJE] Skupština Brčko distrikta započela je 17. redovno zasjedanje Informacijom o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području Distrikta, koja je ocijenjena zadovoljavajućom. 

  Usvojeni su Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i tužilaca u Brčko distriktu u drugom čitanju, Nacrt zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama pravobranilaca i zamjenika pravobranilaca u Pravobranilaštvu Distrikta u prvom čitanju, te niz odluka o utvrđivanju javnog interesa.

  Usvojena je i izmjena zaključka Skupštine od prošle sjednice u kojem su precizirane površine koje bi Brčko distrikt trebao da otkupi u stečajnom postupku firme Bimeks, a za potrebe proširenja pravoslavnog groblja na lokaciji Farma. 

  Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da se radi o prebijanju potraživanja koje Brčko distrikt ima prema Bimeksu u stečajnom postupku. 

  „Ukoliko Odbor povjerilaca i stečajni upravnik prihvate ovu ponudu Brčko distrikta, to će biti, prije svega u interesu Distrikta. Mislim da je na ovaj način učinjeno jedino što je bilo moguće s obzirom na cjelokupnu situaciju dugovanja prema Brčko distriktu ali i rješavanja problema koji pravoslavni vjernici imaju usljed nedostataka mjesta za ukop umrlih“, pojasnio je Milić.

  Milić je napomenuo da Skupština nije usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta jer su u okviru te tačke dnevnog reda iznijeti podaci od strane Upravnog odbora o određenim problemima u funkcionisanju Fonda.

  Predsjednik Milić je istakao da je sjednica Skupštine prekinuta upravo na tački dnevnog reda koja se odnosi na davanje saglasnosti na Finansijski plan Fonda zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu kako bi se do nastavka sjednice utvrdilo da li postoje opterećenja za budžet koja nisu planirana ili se ona mogu ukalkulisati u budžet za 2022. godinu. 

  Milić je dodao da će se u nastavku 17. redovne sjednice naći  usvajanje Zakona o igrama na sreću u drugom čitanju i da do  tada očekuje da pristigne još amandmana na taj zakon. 

   „Zakon bi trebao stupiti na snagu 1.1.2022. godine. Već sada se najavljuje da, zbog određenih  problema kada su u pitanju softverska rješenja za primjenu ovog zakona, će određeni članovi zakona biti prolongirani. Njihova primjena neće početi 1. 1. 2022. godine već će se predložiti njihovo odlaganje“, podsjetio je Milić. 

  On je rekao da je naredno zasjedanje  15. decembra i da će se tada, vjerovatno, pred poslanicima naći i konačan tekst budžeta Distrikta za 2022. godinu. 

  Skupština Brčko distrikta BiH

  Čitano

  Povezani članci