Skupština: Početak rješavanja problema sa roditeljima koji djecu ne šalju u škole

Skupština Brčko distrikta BiH jučer je usvojila izmjenu i dopunu Zakona o dječijoj zaštiti u drugom čitanju, zaključivši da je ovo početak rješavanja problema sa roditeljima koji svoju djecu ne šalju u škole.

Naime, Zakonom se pravo na dječiji dodatak vezuje uz obavezno pohađanje osnovnog obrazovanja, na što je reagovala Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH kao i 20-ak domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija, koji su upozorili da se ovom skandaloznom odlukom uskraćuju prava djeteta, što se kosi sa međunarodnim konvencijama.

Međutim, nakon što su u prvom čitanju jednoglasno usvojili navedeno zakonsko rješenje, skupštinski zastupnici su i u drugom čitanju ogromnom većinom podržali ovaj prijedlog.

Istaknuto je da ombudsmeni i nevladine organizacije ne poznaju stvarno stanje u ovoj lokalnoj zajednici.

Cilj nam je motivisati roditelje da šalju svoju djecu u škole, jer im moraju omogućiti to pravo“, naglasio je tokom skupštinske diskusije gradonačelnik Esed Kadrić.

Pokretanje šire diskusije

Najavljeno je pokretanje šire diskusije s ciljem rješavanja problema u ovoj oblasti.

Sam sam imao dilemu da li je ovo najadekvatniji način da se ovo riješi, ali će, u svakom slučaju, doprinijeti da se krene ozbiljno u analizu ovog problema“, smatra predsjednik Skupštine Siniša Milić.

Konačni cilj je doći do rješenja koje će biti najadekvatnije, a neće biti u koliziji s međunarodnim konvencijama.

Istaknuto je da je ovaj problem najviše zastupljen kod romske populacije, pogotovo na području humanitarnog naselja Prutače, gdje se godinama unazad događaju brojni slučajevi iskorištavanja djece.

Iako su predstavnici nevladinih organizacija u ovome vidjeli i elemente diskriminacije prema Romima, zastupnica ove nacionalne manjine u brčanskoj Skupštini Mejra Šečić podržala je novo zakonsko rješenje.

Novinar: Adis Mujdanović