Skupština Brčko distrikta na vanrednoj sjednici usvojila rebalans budžeta

Skupština Brčko distrikta je na  vanrednoj sjednici održanoj u četvrtak 6. augusta 2020. godine jednoglasno usvojila treći rebalans budžeta Brčko distrikta za ovu godinu u iznosu od 13,2 miliona KM, nakon čega ovogodišnji budžet iznosi 282 miliona KM.

„Ovaj rebalans karakteriše nekoliko važnih budžetskih pozicija koje su veoma važne za funkcionisanje Brčko distrikta, a koje se prevashodno odnose na zakonske obaveze Vlade Distrikta“, rekao je predsjednik Skupštine Esed Kadrić. On je naveo da su obezbijeđene dodatne subvencije za podsticaje u privredu u iznosu od 1,5 miliona KM i dva miliona KM za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji. Rebalansom je obezbijeđeno i po 500.000 KM za programe samozapošljavanja u privredi i poljoprivredi.

„Ono što predstavlja posebnu vrijednost ovog rebalansa je kapitalni grant od 1,5 miliona KM JP „Komunalno Brčko“ za izgradnju kablovskih vodova i trafostanica na području Distrikta“, istakao je predsjednik Kadrić dodajući da je 500.000 KM obezbijeđeno za poboljšanje energetske efikasnosti objekata u Distriktu.

Dio novca iz rebalansa obezbijedit će i nedostajuća sredstva za plate u pravosuđu i  javnom zdravstvu, kao i novac za nabavku dodatne opreme za potrebe Policije  Brčko distrikta.

„Imamo i transfer od oko 4,5 miliona maraka kapitalnog budžeta s Odjeljenja za zdravstvo prema Javnoj zdravstvenoj ustanovi kako bi JZU direktno realizovala kapitalni budžet i lakše nabavljala potrebne sofisticirane aparate“, pojasnio je predsjednik Kadrić.

Istakao je da će se u narednom periodu nastaviti praćenje prihoda i potreba Vlade i institucija Distrikta i da očekuje početkom septembra četvrti rebalans budžeta Brčko distrikta.

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić rekao je da je najnoviji rebalans budžeta rezultat promjene plana prihoda koji su umanjeni za oko pet miliona KM, najvećim dijelom zbog pada prihoda od indirektnih poreza, ali i da je rebalans uvećao ukupan  budžet viškom prihoda nad rashodima u prethodnoj godini i prenosom kapitalnih budžeta iz 2018. i 2019. godine.

Autor: Skupština Brčko distrikta BiH