Siniša Milić pružio podršku prijedlozima grupe “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta”

Autor: Grupa “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta”

Danas je u Brčkom održan sastanak predstavnika neformalne grupe okupljene u inicijativu “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“ sa Predsjednikom Skupštine Brčko distrikta Sinišom Milićem koji je izrazio svoju spremnost da uključi članove civilnog društva u izradu novog Pravilnika o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta Brčko distrikta.

Neformalna grupa od sredine prošle godine aktivno ukazuje na zloupotrebe i korupciju koja se odvija kroz raspodjelu i nezakonito trošenje sredstava za neprofitne organizacije iz budžeta Brčko Distrikta.

Kroz provedeno istraživanje i predstavljenu prateću analizu, ukazano je da se duži niz godina izdvajaju milionska sredstva bez odgovarajućih kriterija za finansiranje neprofitnih organizacija.

Ali, bez saradnje sa nadležnima i ukazivanja na ove anomalije u sistemu ne može se doći do rješenja problema, te je nakon konstitusanja vlasti Brčko Distrikta BiH, jedna od planiranih aktivnosti i današnji sastanak predstavnika grupe sa njenim zvaničnicima, te je tim povodom održan sastanak sa Predsjednikom Skupštine Brčko distrikta Sinišom Milićem.

Novoizabrani Predsjednik je iskazao svoju spremnost da uključi članove civilnog društva u izradu novog Pravilnika o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta Brčkog Distrikta koji treba biti donesen ove godine. Takođe je prihvatio inicijativu grupe da se civilno društvo uključi u nadzor nad implementacijom projekata koji se finansiraju iz budžeta, kao i kod kreiranja sektorskog registra udruženja od strane Vlade Brčko distrikta.

Moje mišljenje je da u svakoj fazi izrade podzakonskih akata, nadzora nad efektima pojedinačnih projekata trebaju biti uključeni predstavnici civilinog društva. Važan segment je i edukacija ljudi koji u uključeni u proces raspisivanja javnog poziva i odabira aplikanata kako bismo zaista dobili projekte koji vrijede i koji su istinski u funkciji unapređenja oblasti iz koje dolaze. Nadam se da ćemo nakon početnih koraka poslije donošenja novog Zakona o udruženjima i fondacijama i najavljenog zajedničkog rada na donošenju podzakonskih akata zajedno nastaviti da unapređujemo ovu oblast na obostranu koristi.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Siniša Milić

Skupštini i Vladi Brčko distrikta u drugoj polovini protekle godine od strane grupe upućene su dvije Inicijative, od koji je dio uvršten u novousvojeni Zakon o udruženjima i fondacijama. Članovi grupe su izrazili spremnost da i predstavnici civilnog društva učestvuju sa vlastima u pripremi podzakonskih akata, te praćenju dodjele i kontroli korištenja sredstava za finansiranje i sufinansiranje civilnog društva iz budžeta Brčko Distrikta, a što bi doprinjelo transparentnoj i pravednoj dodjeli sredstava za neprofitne organizacije, smanjenju koruptivnih rizika i eventualnih zloupotreba u dodjeli javnih sredstava.

Želimo da se zahvalimo gospodinu Miliću na podršci i prihvatanju naših prijedloga koji su isključivo usmjereni na poboljšanje stanja u oblasti dodjele sredstava za neprofitne organizacije u Brčko Distriktu BiH. Mi ćemo u narednom periodu i zvanično podnijeti inicijativu u kabinet predsjednika skupštine za sprovođenje ovih prijedloga o čemu ćemo i obavijestiti javnost. Naravno, tražićemo i podršku gradonačelnika za ove reformske procese i nadamo se da ćemo naići na pozitivan odgovor.

Član grupe iz udruženja „Vermont“ Damir Radenković

Ispred udruženja Demos na sastanku je prisustvovao i Bodžidar Jović koji je izrazio nadu i očekivanje će zvaničnici Brčko distrikta, izabrani predstavnici vlasti, podržati nastavak započetih aktivnosti koje će doprinijeti pravednijem trošenju javnog novca namjenjenog u budžetu za neprofitne organizacije.

Potrebno je utvrditi kvalitetne kriterijume za programsko i projektno finansiranje koji će biti pravedni i koji će u prvi plan staviti organizacije koje grade našu lokalnu zajednicu.

Član grupe Božidar Jović iz Udruženja DEMOS

Na sastanku sa Predsjednikom Skupštine Brčko distrikta Sinišom Milićem predstavnici grupe ukazali su na spremnost da učestvuju i u ostalim aktivnostima koje se tiču funkcionisanja i ostvarivanje uloge civilnog društva kroz predstojeću reformu javne uprave, koja će biti u fokusu u ovoj godini. Takođe, u sprovođenju transparentnog i fiskalno odgovornog budžetskog procesa u 2021. godini, te preventivnih mjera protiv korupcije.

--