Sindikat Policije BDBiH: Najoštrija osuda svakog oblika neosnovane i neutemeljene kampanje na rad Policije

Foto: Otisak.ba / Arhiva

Sindikat Policije Brčko distrikta BiH najoštrije osuđuje svaki oblik neosnovane i neutemeljene kampanje usmjerene na rad Policije od strane neodgovornih pojedinaca i grupa, koji ne birajući načine i sredstva konstantno vrše pritisak na Policiju i njeno rukovodstvo u namjeri da preusmjere njenu zakonom određenu ulogu i istu prilagode isključivo svojim interesima.

 U vrijeme najvećih društvenih izazova, kada su životi građana bili u pitanju, policijski službenici su hrabro i odvažno stali na branik odbrane svih građana Brčko distrikta BiH, bez obzira na naciju i vjeru ili društveni status, te na taj način rizikujući svoje živote i zivote najmilijih, pružali pomoć svima kojima je pomoć bila neophodna, a pri tome, potpuno svjesni svoje uloge u društvu  koja im je zakonom povjerena.

Sindikat smatra nedopustivim činjenicu da pojedinci i pojedine grupe konstantno plasiraju neistine  o radu Policije, radu Štaba za spasavanje, materijalnom statusu policijskih službenika, kao i druge dezinformacije kojima se nanosi šteta pripadnicima navedenih organa i institucija i širi uznemirenost građana.

Indikativno je da su javna pogovaraja proistekla baš od onih za koje se može reći da su takva ponašanja  cinična i nepristojna  jer se radi o licima koja obnašaju određene javne funkcije i stoga se podrazumjeva da su upoznati sa Zakonom o platama i načinom obračuna isplata za sve  korisnike koji se finansiraju iz budžeta Brčko distrikta  BiH, a u koje takođe spada i Policija.

Zato, u najmanju ruku je neumjesno i neodgovorno tvrditi da je Policija izuzeta iz jedinstvenog  sistema obračuna plata na nivou budžeta i da je  po nekom osnovu u tom pogledu  povlaštena. Šta više, radi se upravo o suprotnoj stvari, diskriminisani su policijski službenici u odnosu na ostale zaposlenike u pogledu ostvarivanja prava na  dodatak na osnovnu platu po osnovu  vremena provedenog  na radu u vrijeme vikenda, praznika, noćnog rada i prekovremenog rada.

Sindikat policije apeluje na one koji  evidentno posjeduju ogromnu energiju, da  istu usmjere na obavljanje prioritetnih zadataka od značaja za širu društvenu zajednicu, a ne na širenje deziformacija i uznemiravanja građana, plasiranjem neistina o visini mjesečnih primanja zaposlenih u Policiji, načinu postupanja i drugih   tendencioznih  opservacija.

Sindikat  će se uvjek zalagati za poštivanje pozitivnih zakonskih propisa, pa i za prava zaposlenih u Policiji i nikada neće dozvoliti nikome, bez obzira koju poziciju i dužnost  obnašali, koliki uticaj ili  novac imali imali  ili koje ime nosili, da im ljudi u Policiji, koji pošteno i odgovorno rade svoj posao, budu meta u njihovim međusobnim komunikacijama kojima se koriste za jeftina politička potkusurivanja.

Autor: Policija Brčko distrikta BiH