Sedmi april: Jedan od najznačajnijih datuma u historiji Brčkog

Partizansko groblje u Brčkom (Foto: Zerina Kurtović / Arhiva)

Danas se navršava 75. godišnjica oslobođenja Brčkog i okoline od njemačkog okupatora i domaćih izdajnika u Drugom svjetskom ratu.

U oslobođenju Brčkog i okoline učestvovala je južna grupa divizija Prve jugoslavenske armije – Peta krajiška divizija, Sedamnaesta istočnobosanska divizija i Druga proleterska divizija.

Jedan od najznačajnijih datuma

Divizije su imale zadatak da oslobode Bijeljinu i Brčko, da preko rijeke Save pređu u Slavoniju (današnja Hrvatska), te da se nađu iza leđa jedinicima koje su bile na Sremskom frontu (današnja Srbija).

Dan oslobođenja Brčkog jedan je od najznačajnijih datuma u historiji ovog grada.

Novinar: Adis Mujdanović