SAOPŠTENJE: Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o igrama na sreću Distrikta

Javna rasprava o Nacrtu zakona o igrama na sreću Brčko distrikta BiH, koja je održana u velikoj sali Skupštine, izazvala je veliko interesovanje građana.

Predsjedavajući Zakonodavne komisije Skupštine Brčko distrikta BiH Ljubiša Lukić rekao je da će ovim zakonom biti bolje uređena oblast igara na sreću u Distriktu što će doprinijeti i poboljšanju ukupnih prihoda Distrikta, te da će biti usklađen s entitetskim zakonima.

On je napomenuo da je prilikom usvajanja Nacrta ovog zakona u prvom čitanju izneseno niz dilema, te da su na javnoj raspravi učesnici dali i nekoliko konstruktivnih prijedloga.

„Zakonodavna komisija će sublimirati sve što je bilo aktuelno na raspravi i to dostaviti na razmatranje poslanicima prije konačnog usvajanja Nacrta zakona“, istakao je Lukić.

Lukić je napomenuo da je prošlo mnogo vremena od kada je aktuelni Zakon o igrama na sreću stupio na snagu te da je zbog razvoja informacionih tehnologija i drugih promjena koje su vezane za priređivanje igara na sreću bilo neophodno donošenje novog zakona. 

Direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta Mato Lučić rekao je da će novi zakon o igrama na sreću pravedno oporezovati priređivače igara na sreću, ali i zaštiti igrače.

Poslanik u Skupštini Distrikta Zoran Kokanović rekao je da je osnovni tekst zakona 95 posto usaglašen sa zakonima u okruženju, te da treba amandmanski djelovati kako bi se otklonili nedostaci prije konačnog usvajanja.

Nacrt zakona o igrama na sreću Brčko distrikta BiH usvojen je u prvom čitanju na 11. redovnom zasjedanju Skupštine.

Skupština Brčko distrikta BiH

--