Safet Imamović: Neoporezivi dio dohotka povećati na 1.000 KM

  Sponzorisan članak / Autor: Safet Imamović

  Kreiranje adekvatne poreske klime u Distriktu je svakako jedan od načina zadržavanja ljudi na ovim prostorima. Generalno, Distrikt ima dobre poreske uslove u odnosu na entitete i regiju. Međutim, Distrikt, zahvaljujući dobrom položaju u raspodjeli sredstava prikupljenih od indirektnih poreza ima nešto kvalitetnije uslove za povećanje iznosa ličnog odbitka prilikom obračuna istog na lični dohodak.

  Lični dohodak se tiče svakog građanina, i kao takav direktno utiče na živote svih građana. Međutim, prilikom obračuna poreza na lični dohodak postoji nešto što se naziva „Iznos ličnog odbitka“, taj dio se, prilikom obračuna poreza oduzima u obračunu i rezultat tih operacija, daje iznos za oporezivanje.

  Da pojasnim, ukoliko ostvarujete dohodak od 1.000 KM u Brčko distriktu BiH, a na poreskoj kartici imate koeficijent 1, to je jednako 500 KM ličnog odbitka. Dakle, pri aktuelnim zakonima, u toj formuli 1.000 KM dohotka minus 500 KM olakšice, daje 500 KM, 500 KM koji se tretiraju kao oporezivi dio dohotka. To dalje znači da ćete na iznos od 1.000 KM platiti 50 KM poreza (stopa poreza na dohodak u distriktu je 10%).

  Od juna ove godine se primjenjuje novi iznos ličnog odbitka a on je 500 KM, do sredine ove godine taj iznos je bio 300 KM, što je dalje značilo da se plaćalo više poreza na dohodak. Ovaj korak aktuelne Vlade se pokazao kao uspješan iz razloga jer su ljudi direktno osjetili povećanje svojih primanja.

  Ali, to nije razlog da se ne počne razmišljati o povećanju iznosa ličnog odbitka, iz prostog razloga što će direktno povećanje primanja utjecati na generisanje potrošnje, tako da, generalno gledano, neće biti ozbiljnijih budžetskih implikacija.

  Dakle moj prijedlog jeste povećanje neoporezivog dijela dohotka, odnosno povećanje ličnog odbitka sa 500 KM na 1.000 KM, što bi dalje rezultiralo više novca za aktivnu potrošnju, manje novca za ovaj direktni porez.

  To znači da bi građani imali više novca na računu, a poslodavci bi plaćali manje poreza i samim tim bi ti dohotci za njih bili jeftiniji, što bi svakako stimulisalo i radnike i poslodavce u namjeri da sarađuju.

  Dakle, dohodak do 1.000 KM kao neoporezivi dio dao bi pozitivne efekte u društvu ponajviše jer na taj način zarada raste, a to je neophodno obzirom da cijena potrošačke korpe za četveročlanu porodicu ne miruje i jako je bitno obezbijediti ravnomjeran rast prihoda u trendu sa povećanjem cijena.

  --