Rusmir Šerifović: Rad i aktivizam mladih u zajednici

  Autor: Rusmir Šerifović

  Puno je načina na koji bih mogao početi pisanje ovog teksta, ali ono što ujedno fascinira ali i u kojemu bi se moglo naširoko analizirati jeste pojam zajednice. Na oko organizovana i energična zajednica je ključ uspjeha svakog naroda, ali da bi ona bila uspješna od krucijalnog značaja je svjesnost svih njenih članova ili pak velike većine o njenoj važnosti.

  Također, bitnu ulogu u takvoj zajednici igraju mladi naraštaji, te kanalisanje njihove energije i poletnosti na općedruštveno dobro. Zajednica, u promišljanju ljudi, uvijek lebdi između dvije sfere a to su šta ona (trenutačno) jeste i šta bi ona (u konačnici) trebala biti. Postoji nekoliko načina kako determinirati zajednicu, a možemo se ovom prilikom zadržati na definiciji Harolda Kaufmana koji kaže da je to „konfiguracija načina života“. Isto tako puno je značajnije pojmovanje zajednice koju nudi islamsko učenje gdje se kaže da je zajednica osnovni element kroz koji ljudi uobličavaju svoj zajednički život, opće interese i njeguju međusobno poštovanje.

  Posebnu pažnju i centralnu ulogu u organizaciji svake zajednice koja teži napretku i prosperitetu zauzimaju mlade osobe i njihova sposobnost i poletnost u kreiranju ambijenta aktivne zajednice.

  Aktivna zajednica nužno zahtijeva mlade osobe kao nosioce svih naprednih ideja i pozitivnih promjena. Iza ovakvih mladih naraštaja trebaju stajati dokazani moralni autoriteti koji će svojim djelovanjem i pojavom usmjeravati njihovo djelovanje, te izvlačiti najbolji rezultat iz njih na dobrobit zajednice. Nikako za autoritete ne smijemo uzeti one koji će „filozofskim sufliranjem“ i ličnim neangažmanom tražiti promjene u zajednici. Takve osobe po defaultu nisu spremne ulagati vlastitu energiju i požrtvovanje. Ništa osim verbalne konfliktosti.

  Mlade ljude treba razumjeti i pridati im posebnu važnost ukoliko se misli kreirati pozitivan efekat u ostvarivanju ideja i pozitivnih promjena. Ukoliko u jednoj sredini nemate svjesne i organizovane mlade, onda su ideje o promjenama te zajednice teško provodljive.

  Da bi mladi naraštaji mogli generirati pozitivne promjene i aktivno učestvovati u radu svoje zajednice, nužan aspekt je pridavanje pažnje odgoju tih mladih jedinki. Bez temelja zdravog odgoja mladih i ukorjenjavanja u svijest o važnosti zajednice, neće se postići efekat aktivizma te će krajnji rezultat prosperiteta zajednice zasigurno izostati.

  Islamski koncept aktivizma mladih nudi najbolje rješenje jer nas uči da su najbolji ljudi u zajednici oni koji najviše koriste napretku u toj zajednici. Ovaj vid determinacije „najboljih“ možemo primijeniti i u formulaciji aktivizma mladih. Dakle, najbolji mladi jedne zajednice jesu zasigurno oni od kojih ta zajednica ima i najviše koristi u svim aspektima društvenog života kao što su aktivizam, volonterizam itd.

  Ukoliko mladima u odgoju usadite formulaciju o važnosti njegovanja zajednice, onda će kao rezultanta toga proisteći da će takve mlade jedinke generisati aktivizam i volontersko djelovanje, te će se udruženim djelovanjem ova dva faktora kreirati ambijent pozitivnih promjena u zajednici.

  Kako je samo lijepo i milo pogledati i vidjeti kako mladi sprovode ideje o napretku, koliko je tu poletnosti i energije kanalisano u opće dobro.

  Nasuprot tomu, ukoliko ne uložimo u odgoj mladih rezultat će izostati ili će pak biti jako slab. Imat ćemo tromu omladinu, indolentnost, nezainteresovanost, a zajednica kao temelj napretka naroda će sve više slabiti. Posebna vrsta problema koja se javlja jeste „sufliranje“ osoba koje ne žrtvuju vrijeme ni energiju za rješavanje problema, a sa druge strane imaju problem za svako rješenje. Zapitajmo se, a zapitajmo i njih kako i na koji način misle da će tim djelovanjem, odnosno nedjelovanjem doprinijeti razvoju zajednice i razvoju aktivizma mladih u zajednici.

  Rješenje za sve probleme zajednice koja stremi napretku je samo jedno, a ogleda se u kanalisanju energije mladih koji su u komponentu svoje ličnosti utkali aktivizam i volonterizam na putu općeg dobra.

  Sve ostalo je avanturizam i puka neizvjesnost.