Ribolovci Brčko: Ko su lica koja se predstavljaju kao ribočuvari i koja hodajući obalom Save naplaćuju dozvole???

Foto-ilustracija

Facebook grupa “Ribolovci Brčko” uputila je danas saopštenje koje prenosimo u cijelosti.

  • Na obali rijeke Save pojavila su se lica koja vrše naplaćivanje dnevnih rekreativno-sportskih ribolovačkih dozvola, a koja nose uniforme na kojima piše ribočuvar.

Ako se uzme u obzir činjenica da NOSILAC RIBOLOVAČKOG PRAVA – Sportsko Ribolovni Savez Brčko distrikta BiH ima jednog stalno zaposlenog ribočuvara, a da se u ovom tekstu ne radi o njemu, postavlja se pitanje odakle druga dvojica iznikoše?

Jesmo za kontrolu, kako rekreativno-sportskog, tako i privrednog ribolova i kamo sreće da vodotokovi imaju 10 ribolovačkih čuvara. No ono što nam smeta jesu sljedeće činjenice:

  1. Jedna od pomenute dvije osobe, a koja se od skora predstavlja kao član ribočuvarske službe, nema čak ni položen ribočuvarski ispit, te samim tim nije stekla osnovni uslov da obavlja ribočuvarski posao. A ako je istina da se bavi godinama prodajom upecane ribe, po priči lica koja su od istog kupovala upecanu ribu, a što je po Zakonu o slatkovodnom ribartsvu zabranjeno rekreativno-sportskom ribolovcu, smatramo da je presedan da takva osoba uopšte bude u nekoj vezi sa ribočuvarskom službom.
  2. Dok druga osoba koja se isto predstavlja kao ribočuvar, ima položen ribočuvarski ispit kao preduslov za angažovanje u ovom poslu, no može biti samo ribočuvar-volonter, jer nije stalno zaposlena kao već postojeći dugogodišnji ribočuvar.

Što se tiče prve pomenute osobe, koja se predstavlja kao ribočuvar, za nju tvrdimo da nema položen čak ni ribočuvarski ispit, a što je po članu 6, stav (d) Pravilnika o obavljanju ribolovno-čuvarske službe (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 19/07) odmah eliminiše sa tog posla, a kada je u pitanju drugopomenuti ovim putem izražavamo sumnju da je isti akraditovan akreditacijom Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, jer ribočuvar ima status SLUŽBENOG LICA, a čak i ako jeste, hodati obalom i od ribolovaca naplaćivati dnevne dozvole njih dvojica nikako ne mogu sami, jer je članom 16 Pravilnika o obavljanju ribolovno-čuvarske službe (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 19/07) „Član volonterske ribolovno-čuvarske službe obavlja poslove ribolovnog čuvara samo uz prisustvo ribolovnog čuvara“.

Obzirom da se PREDSJEDNIK NOSIOCA RIBOLOVAČKOG PRAVA – Sportsko Ribolovnog Saveza Brčko distrikta BiH, a koji potpisuje rekreativno-sportske ribolovačke dozvole za 2021. god., prihvatio pomenutog posla, a još nikada se nije obratio javno brčanskoj ribolovačkoj javnosti ovim putem apelujemo da konačno istupi javno u medijima i objasni ribolovcima Brčko distrikta BiH, ko su dva pomenuta lica koja se hodajući obalom predstavljaju kao ribočuvari i da li pomenuti djeluju u skladu sa Pravilnikom o obavljanju ribolovno-čuvarske službe (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 19/07).

Ako se ne desi javni medijski istup Predsjednika Sportsko Ribolovnog Svaeza Brčko distrikta BiH, da ribolovačka javnost vidi konačno ko se krije iza funkcije Predsjednika, te da svima pojasni na koji način su angažovana dvojica pomenutih „ribočuvara“ ovim putem apelujemo na nadležne da izvrše kontrolu lica koja se po obali Save predstavljaju kao ribočuvari.

Takođe apelujemo i na nadležne da se utvrdi ko potpisuje rekreativno-sportske ribolovačke dozvole pod pečatom nosioca ribolovačkog prava – Sportsko ribolovnog Saveza Brčko distikta BiH i da li se potpisnik istih nalazi upisan u Rješenje o registraciji među licima ovlaštenim za zastupanje pod pečatom Sportsko Ribolovnog Saveza Brčko distrikta BiH.

Još jednom ponavljamo, podržavamo maksimalno kontrolu kako rekreativno-sportskog, tako i privrednog ribolova u distriktu, a samim time i uklanjanje alata krivolova iz vodotokova, ali osuđujemo svaku radnju svakog pojedinca, ili grupe, koja se ne provodi u skladu sa zakonom, kao i u skladu sa postojećim pravilnicima koji regulišu oblast slatkovodnog ribarstva u distriktu.

Bistro svima…

--