Raspisan javni poziv za subvencioniranje dijela kamata za kupovinu prve nekretnine

Foto-ilustracija: Poslovnenovine.ba / Arhiva

Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje dijela kamata za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčko distrikta BiH za 2018. godinu.

Pozivaju se fizička lica koja imaju prebivalište na teritoriji Brčko distrikta BiH i koja su koristila kreditna sredstva za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčko distrikta BiH da ponesu zahtjeve za subvencioniranje dijela kamata po Programu za 2018. godinu.

Namjena Programa je omogućiti fizičkim licima na području Brčko distrikta BiH povoljniji pristup finansijskim sredstvima kroz subvenciju dijela kamata na kredite za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčko distrikta BiH.

Javni poziv bit će otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 049 / 232-260.

Ukupan iznos sredstva za subvencioniranje dijela kamata iznose 100.000,00 KM.

Autor: Vlada Brčko distrikta BiH