Raspisan javni poziv za dodjelu grantova u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu

Foto: Arhiva

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH raspisalo je Javni poziv za raspodjelu novčanih sredstava za sport, kulturu i turizam s pozicija grantova neprofitnim organizacijama u Brčko distriktu BiH za 2020. godinu.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju svi sportski klubovi, sportska društva, društva iz kulture i turizma i druga udruženja koja su uskladila svoju organizacionu i kadrovsku strukturu u skladu sa Zakonom o sportu, koja su registrovana u skladu s odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH.

Zahtjeve s dokumentacijom o ispunjavanju uslova javnog poziva dostaviti putem protokola Vlade Brčko distrikta BiH (šalter br. 6, zahtjev i zatvorenu kovertu), Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH na adresu: Bulevar mira br. 1 Brčko distrikt BiH, s naznakom: „Prijava na javni poziv za grantove neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta, kulture i turizma“.

Poziv ostaje otvoren od 16. jula do 31. jula 2020. godine.

Propratne dokumente javnog poziva možete preuzeti na linku: http://vlada.bdcentral.net/Publication/Read/raspisan-javni-poziv-za-dodjelu-grantova-u-odjeljenju-za-privredni-razvoj-sport-i-kulturu-2020

Autor: Vlada Brčko distrikta BiH