Prvostepena presuda: Rejzović nezakonito razriješen, naloženo vraćanje na funkciju direktora Komunalnog

Foto: Arhiva

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom je utvrdio da je Nermin Rejzović nezakonito razriješen sa dužnosti direktora Javnog preduzeća Komunalno Brčko, 17.01.2018. godine, te naložio njegovo vraćanje na tu funkciju.

Naloženo je da se Rejzoviću omogući korištenje prava i obaveza iz Ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima direktora od 09.01.2017. godine, te da mu se nadoknade troškovi parničnog postupka u iznosu od 2.500 konvertibilnih maraka.

Protiv ove presude može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana njenog prijema Apelacionom sudu BDBiH.

Na poziciji direktora Komunalnog trenutno se nalazi Kemal Atić, koji je imenovan 17.04.2019. godine, nakon što je ove dužnosti razriješen Mirsad Đapo.

Novinar: Adis Mujdanović